Profil działalności - Synthos S.A.

Profil działalności

  • /A

Synthos jest globalną firmą współpracującą z odbiorcami na całym świecie. Nasza działalność jest skoncentrowana na głównych segmentach: kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, środki ochrony roślin oraz dyspersje i lateksy.

Nasze instalacje ulokowane są w centrum Europy, dlatego też kraje takie jak Niemcy, Austria, Słowacja, Ukraina traktujemy jako rynki rodzime.

 

W Synthos przywiązujemy najwyższą wagę do oferowania innowacyjnych rozwiązań, które połączone są z doskonałą znajomością specyfiki danej branży, jej dynamiką oraz wymaganiami. Wiemy, że poszczególne wymagania branż w krajach mogą się różnić między sobą. Każdy z naszych produktów staramy się dopasować do tych wymagań. Wiele z naszych produktów jest przygotowanych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami poszczególnych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami
dedykowanymi dla poszczególnych branż:

 

 

 

Grupa czerpie przychody również z działalności pomocniczej, związanej z produkcją i dystrybucją energii cieplnej z własnych elektrowni, jak również przychody z obrotu i dystrybucji energii elektrycznej („Pozostała Działalność”, w tym „Media”).

Działalność Grupy opiera się w dużej mierze na sprzedaży wyrobów chemicznych wykorzystanych jako surowce i produkty pośrednie w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, w szczególności w przemyśle samochodowym, w branży opakowań i w branży budowlanej.

Segment Kauczuków Syntetycznych jest podstawowym segmentem działalności Grupy. Odbiorcami ok. 80% wolumenu sprzedaży produktów tego segmentu Grupy są główni uczestnicy rynku oponiarskiego, w tym Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear i Pirelli. Za pozostałe 20% wolumenu sprzedaży w tym segmencie odpowiadają pozostałe rynki, w tym producenci technicznych wyrobów kauczukowych, spodów do obuwia, przewodów elastycznych i pasów transmisyjnych.

Segment Materiałów Izolacyjnych wytwarza trzy podstawowe rodzaje produktów różniących się przeznaczeniem. Pierwszy z nich to polistyren do spieniania („EPS”), stosowany przede wszystkim do produkcji płyt do izolacji termicznej, stanowiących podstawowy materiał do izolacji termicznej w Europie Środkowej. Drugi typ stanowią polistyreny przeznaczenia ogólnego („GPPS”) oraz polistyreny wysokoudarowe („HIPS”), stosowane głównie w przemyśle opakowań artykułów spożywczych. Trzecia grupa obejmuje płyty z polistyrenu ekstrudowanego („XPS”). XPS ma zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym, jako materiał do izolacji termicznej budynków, dachów o odwróconym układzie warstw, posadzek oraz do izolacji mostków cieplnych oraz murów szczelinowych.

Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów wytwarza trzy grupy produktów. Pierwsza to dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe. Ich głównym zastosowaniem jest produkcja farb, tynków akrylowych, preparatów gruntujących, uszczelniaczy oraz wielu innych wyrobów chemii budowlanej, a także klejów do drewna oraz dla przemysłu papierniczego. Drugą grupę stanowią kleje, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle drzewnym, meblowym oraz papierniczym. Trzecia grupa to lateksy butadienowo-styrenowe stosowane głównie do produkcji wyrobów piankowych oraz dywanów.

Segment Agro, którego domeną jest produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, zapraw nasiennych, biocydów oraz nawozów dolistnych. Produkty reprezentujące poszczególne kategorie zapewniają ochronę upraw od siewu do zbiorów, zabezpieczając rośliny przed niszczącym działaniem grzybów chorobotwórczych, szkodników i chwastów oraz dostarczają roślinom niezbędnych mikro- i makroelementów w postaci specjalistycznych nawozów. Obok produkcji pestycydów, segment Agro oferuje również usługi dla klientów krajowych i zagranicznych w zakresie formulacji oraz konfekcji płynnych i zawiesinowych środków ochrony roślin.  

Segment Media zajmuje się produkcją energii cieplnej oraz dystrybucją tej energii, wytwarzaniem elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem i obrotem energią elektryczną oraz jej dystrybucją.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com