InVento

Unikalne funkcjonalności

Unikalna kompozycja składników Geopolimeru stosowanego w technologii InVento wykorzystuje zjawisko blokowania promieniowania podczerwonego. Jest to istotne z punktu widzenia wymagań współczesnego budownictwa w zakresie ograniczenia strat ciepła oraz stabilności parametrów użytkowych płyt termoizolacyjnych.

Badania wykazały, że skuteczność termoizolacyjna InVento jest większa o 25% (w porównaniu z tradycyjnymi płytami styropianowymi).

Ta konkurencyjna cecha jest efektem unikalnych właściwości wbudowanego w strukturę komórkową InVento ekologicznego Geopolimeru.

Przestrzenna struktura Geopolimeru stanowi charakterystyczną część budowy dodatku i wpływa na jego właściwości optyczne – blokujące przenikanie promieniowania cieplnego przez przegrodę.

Geopolimer to nowoczesny materiał mający wpływ nie tylko na doskonałą termoizolacyjność. Charakteryzuje się on wysoką ogniotrwałością, pełniąc funkcję ekologicznego uniepalniacza w termoizolacyjnych płytach styropianowych.

Izolacyjność klasy premium

Twój dom jest doskonale ocieplony dzięki technologii zapewniającej najlepsze dostępne na rynku parametry izolacyjne.

Izolacyjność klasy premium możliwa jest dzięki bardziej jednorodnej strukturze komórkowej materiału, w którą wbudowany jest innowacyjny Geopolimer.

Oznacza to najwyższą, nieosiągalną jak dotąd termoizolacyjność płyt styropianowych na rynku.

Niższa grubość płyty (nawet do 25%, w porównaniu z białymi płytami styropianowymi) pozytywnie wpływa na szybszy montaż i mniejszą grubość całego systemu termoizolacyjnego oraz możliwość płytszego posadowienia otworów okiennych, zwiększając tym samym ilość światła wpadającego do pomieszczeń.

Oszczędność Energii

Dzięki unikalnej budowie komórkowej, płyty styropianowe wyprodukowane na bazie InVento zapewniają najlepszą ochronę termoizolacyjną budynków, dzięki czemu w okresie letnim zmniejszone jest zapotrzebowanie energii chłodzenie, a w zimie na ogrzewanie pomieszczeń.

Na tak istotne ograniczenie zużycia energii ma wpływ parametr termoizolacyjny nazywany współczynnikiem przenikania ciepła λ. InVento oferuje najlepszy na rynku parametr λ.

Ograniczenie zużycia energii daje nie tylko korzyści ekonomiczne ale także środowiskowe.

Dbałość o środowisko

Wybierając materiał bazujący na surowcu InVento, masz pewność wyboru najbardziej ekologicznego rozwiązania termoizolacyjnego, powstałego w procesie bezodpadowej i przyjaznej dla środowiska produkcji.

Produkty wykonane w technologii InVento charakteryzują się pełną recyklowalnością – ich skład i budowa pozwalają realizować założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Unikalny dodatek Geopolimerowy wbudowany w strukturę InVento charakteryzuje się wyjątkową ekologicznością ponieważ podlega pełnemu odzyskowi w drodze recyklingu. Może być wielokrotnie wykorzystywany przy produkcji nowych płyt EPS, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla ich końcowych właściwości użytkowych.

InVento to rodzina najnowocześniejszych produktów Synthos EPS stworzona w trosce o środowisko naturalne.

InVento są szarymi polistyrenami klasy premium przeznaczonymi do spieniania (EPS). Są innowacyjnymi i ekologicznymi produktami opracowanymi z myślą o szerokim zastosowaniu na rynku termoizolacyjnym. Ich współczynnik przewodzenia ciepła [λ] osiąga wartości poniżej 0,030 [W/m·K].

InVento wytwarzane są w procesie wytłaczania, na najnowocześniejszej w Europie instalacji tego typu. Do ich produkcji wykorzystuje się unikatowy, ekologiczny dodatek Geopolimerowy, który pełni funkcję zarówno środka obniżającego współczynnik przewodzenia ciepła, jak i wolnego od środków halogenowych uniepalniacza.

Szczególnym wyróżnikiem produktów InVento jest ich ekologiczny charakter – realizujący założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.    O ogromnej przewadze konkurencyjnej rodziny InVento decydują nie tylko parametry termoizolacyjne produktów, ale także ich zdolność do pełnego recyklingu i bezodpadowy proces produkcji, wykorzystujący surowce pochodzące z odzysku. Znakomita przetwarzalność InVento pozwala na ograniczenie strat materiałowych i daje oszczędności, wynikające z możliwości skrócenia czasów przetwarzania.

Typowe zastosowania produktów końcowych InVento obejmują termoizolację:

  • ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych,
  • dachu płaskiego i dwuspadowego,
  • podłóg i fundamentów.

Nasze rozwiązania

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

Napisz do nas