Wiemy, jak dbać o naszą planetę

Wierzymy, że zmiana świata na lepsze jest możliwa. Jedyny warunek to zacząć od siebie – tu i teraz.

W Synthos dostarczamy przyjazne rozwiązania, które pomagają zmieniać świat. Tak, aby był lepszym, bardziej przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia i pracy.

Rozwiązania oferowane przez Synthos towarzyszą nam każdego dnia – to dzięki nim możemy zatrzymać negatywne zmiany w otaczającym nas świecie. Przekonaj się, jakie to proste!

Redukcja
emisji Co2

100%
0%

Redukcja
emisji Co2

Jesteśmy z Wami w drodze do pracy i szkoły. Towarzyszymy Wam zawsze wtedy, gdy korzystacie z samochodu i innych pojazdów wyposażonych w opony.

Zastosowanie naszych kauczuków syntetycznych w oponach o niskim oporze toczenia pozwala na redukcję emisji CO2 w transporcie.

Zastosowanie naszych kauczuków syntetycznych w oponach o niskim oporze toczenia pozwala na redukcję emisji CO2 w transporcie.

Nasze rozwiązania izolacyjne pomagają zapewnić rodzinom to, co dla nas wszystkich najważniejsze – ciepło domowego zacisza.

Ocieplenie budynków z wykorzystaniem naszych materiałów izolacyjnych poprawia ich efektywność energetyczną i pozwala na redukcję ilości wyemitowanego CO2

Ocieplenie budynków z wykorzystaniem naszych materiałów izolacyjnych poprawia ich efektywność energetyczną i pozwala na redukcję ilości wyemitowanego CO2

Redukcja lotnych związków organicznych

Redukcja lotnych związków organicznych

Malujemy świat w kolorowych barwach! Nasze produkty są w farbach i lakierach, które używane są zarówno w Waszych domach jak i budynkach użyteczności publicznej.

Zastosowanie naszych ekodyspersji w produkcji farb i lakierów pozwala na zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych pochodzących właśnie z tych farb.

Zastosowanie naszych ekodyspersji w produkcji farb i lakierów pozwala na zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych pochodzących właśnie z tych farb.

Zwiększenie obszarów upraw ekologicznych

Pomagamy rolnikom i sadownikom zapewnić najwyższą jakość owoców i warzyw. Dążymy do tego, by uprawy były ekologiczne i odpowiednio chronione.

Dzięki zastosowaniu naszych środków ochrony roślin przyczyniamy się do zwiększenia obszaru upraw ekologicznych.

Zobacz, co robimy, aby nasza działalność była jeszcze bardziej ekologiczna, a przyszłym pokoleniom żyło się po prostu lepiej.

Nasze zobowiązania 2030

13%

Zielone Surowce
13% naszej bazy surowcowej będą stanowić BIOsurowce lub surowce pochodzące z recyklingu.

10%

Zielona Produkcja
Zmniejszymy o 10% zużycie energii oraz mediów (na każdą tonę wytworzonego produktu).

28%

Zielona Energia
Zredukujemy emisję gazów cieplarnianych na GJ wytwarzanej i zakupionej energii o 28%. Zobacz wideo

100%

Zielone Produkty
100% naszej listy produktowej będą stanowić produkty o zrównoważonym charakterze.

100%

Zrównoważone partnerstwo
100% wszystkich partnerstw z grupą Synthos będzie mieć charakter zrównoważony.

13%

Zielone Surowce

13% naszej bazy surowcowej będą stanowić BIOsurowce lub surowce pochodzące z recyklingu.

10%

Zielona Produkcja

Zmniejszymy o 10% zużycie energii oraz mediów (na każdą tonę wytworzonego produktu).

28%

Zielona Energia

Zredukujemy emisję gazów cieplarnianych na GJ wytwarzanej i zakupionej energii o 28%.

100%

Zielone Produkty

100% naszej listy produktowej będą stanowić produkty o zrównoważonym charakterze.

100%

Zrównoważone partnerstwo

100% wszystkich partnerstw z grupą Synthos będzie mieć charakter zrównoważony.

Bezwęglowa energia w Synthos od 2028 roku

Neutralni klimatycznie od 2050 roku

Jak chcemy to zrealizować?

Surowce pochodzące z recyklingu

Koncentrujemy się na tym, by w jak największym stopniu wykorzystywać potencjał surowców BIO i tych pochodzących z recyklingu.

Dlatego działamy tak, aby udział kluczowych monomerów pochodzenia bio wynosił 10%, a polistyrenu z recyklingu – nawet 40%.

Optymalizacja i podniesienie efektywności procesów produkcyjnych

Aktywnie działamy na rzecz obniżenia poziomu zużycia energii elektrycznej oraz mediów (wody, gazów technicznych, chłodu) w naszych zakładach produkcyjnych. W tym celu realizujemy szereg projektów podnoszących efektywność energetyczną naszych instalacji i budynków. Ograniczamy także ilości odpadów produkcyjnych.

Zrównoważone projektowanie

Chcemy, by 100% naszych nowych produktów miało zrównoważony charakter. Mówimy tu nie tylko o samym składzie poszczególnych produktów, ale również o procesie produkcyjnym.

Zrównoważony charakter produktów oznacza bowiem projektowanie produktów i ich opakowań zorientowane na maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w całym cyklu życia.

Zmniejszenie emisji i wykorzystanie ekologicznych źródeł energii

Stawiamy na zero i niskoemisyjne źródła energii. Rozwijamy projekty związane z morskimi farmami wiatrowymi oraz energetyką jądrową opartą o małe reaktory. Pracujemy nad tym, aby do 2028 roku całkowicie zamknąć aktywa węgłowe, które działają w ramach naszej grupy.

Szczegółowy monitoring śladu węglowego

Chcemy, aby wszystkie nasze produkty posiadały dokładne wyliczenia dotyczące tego, ile śladu węglowego po sobie pozostawiają.

Bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy

Każdą pozytywną zmianę warto zacząć od siebie. Nieustannie podnosimy poziom bezpieczeństwa i staramy się, aby wszyscy nasi pracownicy byli zaangażowani w realizację strategii zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialna współpraca z partnerami

Wierzymy, że biznes to coś znacznie więcej niż tylko suche kalkulacje. Dlatego budujemy relacje wyłączne z firmami, które wyznają podobne wartości.

Działanie na rzecz lokalnych społeczności

Bierzemy aktywny udział w działaniach wspierających regiony, w których działamy. Podejmujemy akcje na rzecz promocji zachowania bioróżnorodności. Ponadto, pragniemy, aby wszystkie lokalne szkoły (Oświęcim, Kralupy, Breda, Wingles, Schkopau) zostały objęte naszym programem informacyjno-edukacyjnym.

Porozmawiajmy o zrównoważonym rozwoju!

Masz pytania związane z naszymi działaniami na rzecz ludzi i środowiska? Napisz do nas!

Napisz do nas

Raporty i materiały do pobrania