Rodo

Chcąc zapewnić Państwu przejrzyste informacje oraz ułatwić zrozumienie działań podejmowanych przez spółki z Grupy Synthos w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej w zakładkach przekazujemy niezbędne informacje z poszczególnych spółek z Grupy Synthos w powyższym zakresie. 

W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych w spółkach z Grupy Synthos, powołany został Inspektor Ochrony Danych, pan Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 sp.k.

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 sp.k.

Synthos Agro sp. z o.o.

Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 sp.k.

Synthos Styrenics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

SyVento sp. z o.o.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o.

Synthos Green Energy S.A.

S 54 sp. z o.o.