2

Michał Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem brytyjskich uczelni, na których uzyskał stopień licencjata University of Reading oraz dyplom magistra ekonomii
na Warwick University.

W Wielkiej Brytanii zdobył też kwalifikację biegłego rewidenta (ACA). Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2004 roku w brytyjskich oddziałach firmy konsultingowej PwC (w obszarach audytu oraz doradztwa strategicznego). W latach 2010 – 2014 pełnił funkcje kierownicze w Orange Polska. W latach 2014 – 2016 był dyrektorem wykonawczym ds. strategii w PKP Intercity, a następnie objął rolę w firmie TDJ – w zakresie inwestycji i nadzoru właścicielskiego w obszarze Equity. Od stycznia 2020 roku pracuje w FTF Columbus.