3

Laurent Guillermin

Członek Zarządu

W 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości.

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. – od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric. Natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m. in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek.

W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 – 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o.o. oraz w Elektrociepłowni “Zielona Góra” S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.