Bieżące ogłoszenia i przetargi

Bieżące ogłoszenia i przetargi

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0001 – „Silosy i zbiorniki wraz z dostawą”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego, wyprodukowania, dostawy oraz montażu zbiorników/silosów magazynowych zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 14.02.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik: Wzór umowy NDA 

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0002 – „Filtry powietrza wraz z dostawą.”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego, wykonania, dostawy oraz nadzoru nad montażem i uruchomieniem filtrów powietrza zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 18.02.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0004 „Pakiet orurowania i mechaniczny wraz z dostawą i montażem”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

   

  • zakupu, dostawy oraz montażu instalacji orurowania wraz z armaturą linii InVento II zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego,
  • zakupu, dostawy oraz montażu hydroforu zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego,
  • zakupu, dostawy oraz montażu nagrzewnicy powietrza na potrzeby suszenia złoża perełek.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:  .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 02.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 •  

  Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0003 – „Wentylatory z osprzętem wraz z dostawą”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy wentylatorów dla instalacji odciągowych. Zakres dostaw obejmuje wentylatory wraz z kompensatorami, pełnymi połączeniami kołnierzowymi oraz tłumikami drgań (jeżeli wymagane).

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 17.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P1001 – „System DCS”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do rozbudowy istniejącego systemu DCS Centum VP produkcji Yokogawa celem włączenia sygnałów i łączy komunikacyjnych z projektowanych urządzeń polowych, rozdzielnic elektrycznych i urządzeń zewnętrznych.

  Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

  • Zakupu, dostawy i instalacji nowej szafy systemowej wraz z wyposażeniem,
  • Integracji z istniejącą częścią systemu DCS,
  • Rozbudowy aplikacji i wizualizacji istniejącego systemu,
  • Dostarczenia niezbędnych licencji systemowych,
  • Przeprowadzenia testów FAT/SAT,
  • Uruchomienia systemu na obiekcie,
  • Przekazania kompletu dokumentacji techniczno-jakościowej dla zakresu dostawy.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 18.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

  PL_NDA_InVento II

 • [PL]           

  1. Projekt

  Synthos planuje przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO). Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną (parę procesową dla potrzeb pozostałych działań inwestycyjnych Synthos).

  ZTPO będzie realizowane uwzględniając przepisy i obowiązki określone w dokumentacji Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych, poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  2. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety przypuszczalnie jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący piec rusztowy zintegrowany z kotłem poziomym

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, obejmujący suszenie rozpyłowe, reaktor, uwzględniający filtr workowy, płuczka wodna, SCR

  Lot 3 – Obieg wodno-parowy, obejmujący zbiornik wody zasilającej, pompy, turbinę i generator, skraplacz schładzany powietrzem

  Lot 4 – Elektryka i automatyka, obejmujący rozdzielnice, okablowanie, hardware i software dla automatyki procesowej

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe

  Lot 6 – Systemy suwnicowe obejmujący chwytaki dla odpadów oraz popiół paleniskowy

  3. Podstawowe dane

  Dostawa odpadów i osadów będzie realizowana przez ciężarówki, tak samo jak dostawa reagentów oraz wywwóz pozostałości z procesu termicznego przekształcania. Całkowita wydajność zakładu będzie wynosić ok. 20 Mg/godz obejmujące 12% osadu ściekowego, odpowiadajaca 75 Mg/godz pary 70 bar/400 °C i 120 000 Nm3/godz spalin. Większa część pary będzie wykorzystywana jako para o średnim ciśnieniu w istniejących zakładach Synthos.

  4. Pozwolenie

  ZTPO powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i polskiego. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez władze lokalne.

  5. Harmonogram

  Bardzo napięty harmonogram przewiduje, że zapytania ofertowe dla pakietów 1 i 2 zostaną ogłoszone w maju 2022 roku, a wybór i podpisanie umów w październiku 2022 roku. Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio: Lot 3 – w czerwcu, Lot 4 – w lipcu, Lot 5 – we wrześniu, a Lot 6 – w sierpniu 2022 roku. Budowa rozpocznie się w kwietniu 2023 roku, a montaż elementów procesowych w listopadzie 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO rozpocznie się w styczniu 2025 roku.

  6. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym EPCM pod adresem:

  [EN]          

  1. Project

  Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES). The WTES shall be operated with Pre-RDF (refuse derived fuel) deriving from mechanical-biological treatment plants, general municipal solid waste plus sludge from a sewage treatment plant. The plant shall produce power and process steam for the existing Synthos facilities.

  WTES will be realized taking into consideration regulations and obligation stated in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  2. Lots

  It is envisaged to tender in lots, presumably:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate incinerator and horizontal boiler

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. spray dryer, reactor, fabric filter, scrubber, SCR

  Lot 3, Water & Steam, incl. feedwater tank, pumps, turbine-generator, air cooled condenser

  Lot 4, Electrical and Control, incl. switchgear, cabling, hard and software for controls and MMI

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3. Design Basis

  The refuse and sludge delivery will be effected by truck, as well as for utilities and residues. The plant’s total capacity shall be approx. 20 Mg/h incl. ca. 12 % sludge, corresponding with 75 Mg/h of life steam at 70 bar / 400 °C and 120,000 Nm3/h of flue gas. The major part of the steam is used as medium pressure steam in the existing Synthos facilities.

  4. Permission

  The WTES shall comply with current EU and Polish legislation. The Permission by local authorities is granted.

  5. Schedule

  The very tight schedule includes the issue of tender enquiries for Lots 1 and 2 in May 2022 and ordering in Oct 2022. The other Lots are to follow in due course, i.e. enquiry Lot 3 in June, Lot 4 in July, Lot 5 in September and Lot 6 in August 2022. Construction will begin in April 2023, the process components erection in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Jan. 2025.

  6. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please contact our EPCM directly at:

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  P1002 – P2001 – „Dostawa i montaż instalacji elektrycznych ogólnobudowlanych”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

   

  • dostawy oraz montażu elementów dla nowoprojektowanej instalacji uziemiającej oraz odgromowej,
  • dostawy oraz montażu tras kablowych wraz z wykonaniem niezbędnego otworowania,
  • dostawy oraz montażu okablowania,
  • dostawy oraz montażu system oświetlenia normalnego oraz awaryjnego (o ile potrzebne),
  • dostawy elementów oraz wykonanie prac dla modernizacji istniejących rozdzielnic elektrycznych,
  • dostawy oraz montażu falowników, wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami niezbędnymi do prawidłowej pracy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: oraz

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 22.04.2022 r. do godz. 16:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

   

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P4002 – „Sieci i instalacje teletechniczne wraz z dostawą i montażem”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

   

  – przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej,

  – rozbudowy systemu detekcji gazu (pentanu),

  – rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego,

  – rozbudowy instalacji LAN.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: oraz

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 06.06.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  Wzór umowy PL_NDA_InVento II

 • 01.06.2022

  Informujemy, iż Zamawiający dołączył Pakiet 1 Listy pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. W związku z wyżej wymienioną Listą pytań i odpowiedzi Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 10.06.2022 do godz. 23:59.

  Pytania i odpowiedzi – Pakiet 1

  POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182, część B Różnicowego kalorymetru wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

  Kody CPV:

  Główny kod CPV:

  Kod CPV – 38418000-8 Kalorymetry

   

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-06-03 do godz. 10:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

   

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 265/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

   

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  265_TZ_MMB_2021 Różnicowy kalorymetr DSC Załącznik nr 4 wzór Umowy

  265-TZ-MB-2022 Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

  265-TZ-MMB-2022 Zapytanie ofertowe

   

 • [PL]            

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 1 i Lot 2 zgodnie z pkt. 4 poniżej.

  2. Projekt

  Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

  ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji  Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  3. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  4. Przetargi

  Zapytania ofertowe dla Lot 1 i Lot 2 zostaną udostępnione od dnia 27.05.2022 r. podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Termin złożenia ofert: do dnia 12.08.2022r., godzina 12.00.

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio:

  Lot 3 – czerwiec 2022 roku,

  Lot 4 – lipiec 2022 roku,

  Lot 5 – wrzesień 2022 roku,

  Lot 6 – sierpień 2022 roku.

  Budowa ZTPO rozpoczęła się w 2021, a  początek montażu instalacji procesowych  przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.

  5. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]    

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, we inform that tender procedures for Lot 1 and Lot 2 are launched in accordance with point 4 below.

  2. Project

  The WTES shall be operated with wastes with codes: 19 12 12 – other wastes from mechanical treatment of wastes (so called Pre-RDF (refuse derived fuel)), 20 03 01 – mixed municipal waste and 19 08 05 – sewage sludge coming from mainly from a munipicpial sewage treatment plant in Oświęcim. The plant shall produce power and process steam.

  WTES will be realized considering generally applicable law regulations, regulations in force in the Synthos production plant  and in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  3. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  4. Tenders

  Tender enquiries for Lots 1 and 2 will be published since 27.05.2022 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal: till 12.08.2022 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of tender enquiry documentation, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and in attachments.

  Tender enquiry documents for another Lots will be launched as follow:

  Lot 3 – June 2022,

  Lot 4 – July 2022,

  Lot 5 – September 2022,

  Lot 6 – August 2022

  Construction of the WTES has started in 2021, the process components erection starts in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Jan. 2025.

  5. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P5001 – „Rozładunek, magazynowanie, montaż dostawy urządzeń technologicznych firmy KME”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

   

  –           Rozładunku i magazynowania urządzeń dostarczanych przed dostawcę linii technologicznej InVento II,

  –           Przygotowania oraz montażu urządzeń technologicznych linii InVento II,

  –           Montażu konstrukcji stalowej na potrzeby układów technologicznych,

  –           Wsparcia w procesie rozruchu linii technologicznej InVento II.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 21.06.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

  PL_NDA_InVento-II 08.06.2022

   

   

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, oraz ogłoszenia z dnia 27.05.2022, informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 3 zgodnie z pkt. 4 poniżej.

  2. Projekt

  Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

  ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji  Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  3. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  4. Przetargi

  Zapytania ofertowe dla Lot 1 i Lot 2 zostały udostępnione od dnia 27.05.2022 r., dla Lot 3 od dnia 30.06.2022 podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Termin złożenia ofert dla Lot 1 i Lot 2 12.08.2022r., godzina 12.00; dla Lot 3 24.08.2022, godzina 12:00.

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio:

  Lot 4 – sierpień 2022 roku,

  Lot 5 – wrzesień 2022 roku,

  Lot 6 – sierpień 2022 roku.

  Budowa ZTPO rozpoczeła się w 2022, a  początek montażu instalacji procesowych  przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.

  5. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, and announcement published on 27.05.2022, we inform that tender procedure for Lot 3 is launched in accordance with point 4 below.

  2. Project

  The WTES shall be operated with wastes with codes: 19 12 12 – other wastes from mechanical treatment of wastes (so called Pre-RDF (refuse derived fuel)), 20 03 01 – mixed municipal waste and 19 08 05 – sewage sludge coming from mainly from a munipicpial sewage treatment plant in Oświęcim. The plant shall produce power and process steam.

  WTES will be realized considering generally applicable law regulations, regulations in force in the Synthos production plant  and in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  3. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  4. Tenders

  Tender enquiries for Lots 1 and 2 are published since 27.05.2022, for Lot 3 is published since 30.06.2022 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal for Lot 1 and Lot 2 is 12.08.2022 till 12.00, for Lot 3 is 24.08.2022 till 12:00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of tender enquiry documentation, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and in attachments.

  Tender enquiry documents for another Lots will be launched as follow:

  Lot 4 – August 2022,

  Lot 5 – September 2022,

  Lot 6 – August 2022

  Construction of the WTES has started in 2022, the process components erection starts in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Jan. 2025.

  5. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182 oprogramowania do obsługi urządzenia DMA450+ wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

  Kody CPV:

  Główny kod CPV:

  Kod CPV – 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-07-11 do godz. 12:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

   

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 270/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  270-TZ-MB-2022 Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych.

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego w pomieszczeniu 110 w budynku E-182 w zakresie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych oraz dostawy i instalacji wentylacji, dygestorium, prysznica bezpieczeństwa oraz oczomyjki w celu umożliwienia pracy z materiałami sypkimi i pylącymi wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

   

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

  Kody CPV:

  Kod CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  Kod CPV – 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-07-22 do godz. 14:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 284/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  284-TZ-MMB-2022 Zapytanie ofertowe284-TZ-MMB-2022 Specyfikacja techniczna284-TZ-MMB Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej284-TZ-MMB-2022 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej284-TZ-MMB-2022 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej284-TZ-MMB-2022 Załacznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej284-TZ-MMB-2022 Wzór umowy

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych

  Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 270/TZ/MMB/2022 z dnia 01.07.2022 r. na dostawę oprogramowania do obsługi urządzenia DMA450+ wraz z dodatkowymi wymaganiami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika zostało anulowane.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

  270-TZ-MMB-2022 Anulowanie postepowania

 • [PL]           

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.05.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedur przetargowych dla Lot 1 oraz Lot 2 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 1 oraz Lot 2. Zmieniony termin złożenia ofert:

  12.09.2022r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]          

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 27.05.2022 concerning start of tender process for Lot 1 and Lot 2 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 1 and Lot is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 1 and Lot 2 is:

  12.09.2022 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0005 „Pakiet orurowania odciągów technologicznych i mechaniczny wraz z dostawą i montażem”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

   

  • zakupu, dostawy oraz montażu instalacji orurowania z tworzyw sztucznych wraz z armaturą linii InVento II zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego,
  • montażu wentylatorów odciągowych dostarczanych przez Zamawiającego.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.21b

   

  Termin składania ofert: do dnia 13.09.2022 r. do godz. 16:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_Dwustronna_DZI

 • Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 przygotowuje przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP),

  Inwestycja jest zarazem modernizacją jak i drugim  etapem budowy wcześniej powstałego obiektu.

   

  Cały projekt podzielony jest na pakiety przetargowe wyszczególnione poniżej :

  Pakiety w zakresie technologii i urządzeń:

  T-001       Układ rozładunku koksu.

  T-002.1    Relokacja istniejącego zbiornika, silos Z-435.

  T-002.2    Modernizacja przenośników.

  T-005       Układ zestalenia i suszenia obejmujący dostawę układu przekazywania form, rozbudowę suszarni, dostarczenie nagrzewnic i kolektora parowego.

  T-007       Modernizacja zbiorników technologicznych zawiesiny obejmująca ich rozbudowę.

  T-009       Układ transportu pneumatycznego na InVento.

  T-010       Układ magazynowania HCL obejmujący zbiornik, armaturę procesową i integrację.

  T-011       Układ suszarni dyspersyjnej w tym urządzenia i integracja.

  T-012       Układ filtracji zawierający prasę filtracyjną I-go stopnia +PF600 wraz z integracją.

  U-014       Zbiorniki procesowe obejmujące wymianę.

  U-015       Aparaty procesowe, obejmujące reaktor +R510 i repulpator +Z520.

  U-016       Pompy oraz zawory procesowe wraz z armaturą, obwiązania.

  U-017       Węzeł podawania APP

   

  Pakiety w zakresie budowlano-instalacyjnym:

  B-001       Ogólnobudowlany obejmujący wykonanie podkonstrukcji dla technologii, konstrukcji dostępowych, prace rozbiórkowe elementy konstrukcyjne budynku, powiększenie fundamentu pod zbiornik, otworowania i obróbka przegród ppoż., montaż mechaniczny konstrukcji i prace wykończeniowe.

  B-002       Ogólnobudowlany obejmujący montaż mechaniczny technologii, aparatów procesowych, drobnych urządzeń jak i operowanie ciężkim sprzętem do montażu.

  B-003       Prace ogólnobudowlane – szatnie.

  B-004       Wykonanie grodzi ppoż.

  B-005       Wykonanie konstrukcji i podkonstrukcji serwisowych.

  C-001       Wykonanie układów systemowych w tym ułożenie tras kablowych do komunikacji DCS, doprowadzenie zasilania strukturalnego oraz programowanie i testy.

  E-001       Wykonanie układów zasilania głównego dla technologii oraz zasilania instalacji budynkowych.

  V-001       Wykonanie układów wentylacyjnych w tym montaż mechaniczny HVAC, układu wymiany powietrza i układu chłodzenia pomieszczenia sprężarek.

  P-001       Wykonanie orurowania technologicznego.

  P-002       Wykonanie orurowania mediów technicznych i energetycznych.

  P-003       Wykonanie wpałek do istniejących instalacji.

   

  Harmonogram ogłaszania zapytań ofertowych:

  Pakiet T-012            koniec sierpnia 2022 roku.

  Pakiet T-007            wrzesień 2022;

  Pakiet T-009            wrzesień 2022;

  Pakiet U-013            wrzesień 2022;

  Pakiet U-014            wrzesień 2022;

  Pakiet U-016            wrzesień 2022;

  Pakiet T-002.2         październik 2022;

  Pakiet T-005            październik 2022;

  Pakiet T-006            październik 2022;

  Pakiet T-008            październik 2022;

  Pakiet T-011            październik 2022;

  Pakiet B-004            październik 2022;

  Pakiet T-001            listopad 2022;

  Pakiet T-002.1         listopad 2022;

  Pakiet U-017            listopad 2022;

  Zapytania z zakresu budowlano-instalacyjnego pojawią się w roku 2023

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu

 • [PL]           

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, oraz późniejszych ogłoszeń informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 6 zgodnie z pkt. 4 poniżej.

  2. Projekt

  Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

  ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji  Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  3. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  4. Przetargi

  Zapytania ofertowe dla Lot 1 i Lot 2 zostały udostępnione od dnia 27.05.2022 r., dla Lot 3 od dnia 30.06.2022 podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Termin złożenia ofert dla:

  Lot 1 i Lot 2 12.09.2022r., godzina 12.00;

  Lot 3 26.09.2022, godzina 12:00;

  Lot 6 26.10.2022, godzina 12:00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio:

  Lot 4 – wrzesień 2022 roku,

  Lot 5 – wrzesień 2022 roku,

  Budowa ZTPO rozpoczeła się w 2022, a  początek montażu instalacji procesowych  przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.

  5. Kontakt

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]          

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, and latter published information, we inform that tender procedure for Lot 6 is launched in accordance with point 4 below.

  2. Project

  The WTES shall be operated with wastes with codes: 19 12 12 – other wastes from mechanical treatment of wastes (so called Pre-RDF (refuse derived fuel)), 20 03 01 – mixed municipal waste and 19 08 05 – sewage sludge coming from mainly from a munipicpial sewage treatment plant in Oświęcim. The plant shall produce power and process steam.

  WTES will be realized considering generally applicable law regulations, regulations in force in the Synthos production plant  and in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  3. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  4. Tenders

  Tender enquiries for Lots 1 and 2 are published since 27.05.2022, for Lot 3 is published since 30.06.2022 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal for:

  Lot 1 and Lot 2 is 12.09.2022 till 12.00,

  Lot 3 is 26.09.2022 till 12:00,

  Lot 6 is 26.10.2022 till 12:00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of tender enquiry documentation, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and in attachments.

  Tender enquiry documents for another Lots will be launched as follow:

  Lot 4 – Mid of September 2022,

  Lot 5 – Mid of September 2022,

   

  Construction of the WTES has started in 2022, the process components erection starts in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Feb. 2025.

  5. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, oraz późniejszych ogłoszeń, niniejszym informujemy o zmianie terminu złożenia oferty dla Lot 2 (System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Zmieniony termin złożenia oferty  to:

  dla Lot 2: 19.09.2022 godzina 12.00.

   

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Terminy dla pozostałych pakietów to:

  Lot 1: 12.09.2022 godzina 12.00

  Lot 3 26.09.2022, godzina 12:00;

  Lot 6 28.09.2022, godzina 12:00

  2. Kontakt

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, and latter published information, we inform that deadline to issue the proposal for Lot 2 (Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR) is moved.

  Changed deadline is:

  for Lot 2: 19.09.2022 till 12.00

   

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Deadline to issue the proposal for:

  Lot 1 is 12.09.2022 till 12.00,

  Lot 3 is 26.09.2022 till 12:00,

  Lot 6 is 28.09.2022 till 12:00.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29.08.2020 dotyczącego przedsięwzięcia pn Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP), Firma Synthos ogłasza przetarg na Pakiety :

   

  U-013 – Dostawa i montaż sprężarek technologicznych dla węzłów mielenia. Pakiet obejmuje sprężarki powietrza mielącego dla młyna strumieniowego koksu oraz sprężarki powietrza mielącego dla młyna strumieniowego DP.

   

  U-016 – Dostawa i montaż pomp i układu zaworowego w węźle reakcji i repulpacji. Pakiet obejmuje pompy wirowe oraz zawory procesowe wraz z armaturą i obwiązania.

   

  T-009 – Dostawa i montaż układu transportu pneumatycznego, za pomocą którego dodatek polimerowy DP jest przesyłany z linii produkcyjnej na układ produkcji polistyrenu InVento. Pakiet obejmuje w swoim zakresie rozbudowę rurociągu transportu pneumatycznego i rozdzielacze, pozwalających na przekierowanie produktu na nitki transportowe.

   

  Warunki przetargu zostały opisano w dokumencie Instrukcja Dla Oferentów, który wraz z pozostałymi dokumentami przetargowymi jest udostępniony na platformie SharePoint oraz przesyłany do Podmiotów drogą elektroniczną.

  Terminy składania ofert:

   

  • Pakiet T-009 – ofertowanie do 17.10.2022
  • Pakiet U-013 – ofertowanie do 29.09.2022
  • Pakiet U-016 – ofertowanie do 5.10.2022

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182, część A szczęk pneumatycznych wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

   

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

  Kody CPV:

  Główny kod CPV:

  Kod CPV – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-10-18 do godz. 12:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 246/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  246-TZ-MMB-2022 Zapytanie ofertowe OWZ_PLENG 20210629 Specyfikacja techniczna – szczęki pneumatyczne

  Specyfikacja techniczna – szczęki pneumatyczneOWZ_PLENG 20210629

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182, część A komory do szybkich zmian temperatury wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

   

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

  Kody CPV:

  Główny kod CPV:

  Kod CPV – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

   

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-10-18 do godz. 12:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 279/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  279-TZ-MMB-2022 Zapytanie ofertowe

  Specyfikacja techniczna – komora temperaturowa

  OWZ_PLENG 20210629

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  Przedmiotem zapytanie ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie w budynku E-182, część A maszyny wytrzymałościowej wg specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

   

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

  Kody CPV:

  Główny kod CPV:

  Kod CPV – 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

   

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 2022-10-18 do godz. 12:00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  oraz w zamkniętej kopercie na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1

  32-600 Oświęcim

  Recepcja, bud. D-8

  z dopiskiem:

  „Zapytanie ofertowe nr 376/TZ/MMB/2022 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’.

  Oferty należy złożyć w 2 wariantach:

  • wariant 1 (oferta cenowa) – pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
  • wariant 2 (oferta techniczna) – oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny

  Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

  376-TZ-MMB-2022 Zapytanie ofertowe

  Specyfikacja techniczna – maszyna wytrzymałościowa

  OWZ_PLENG 20210629

   

 • Zapytanie ofertowe nr 3002/2022

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Wykonanie układów chłodzenia dla instalacji produkcji polioctanów i winiboru w Sochaczewie”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 16.10.2022r.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, oraz późniejszych ogłoszeń informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 5 zgodnie z pkt. 4 poniżej.

  2. Projekt

  Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

  ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji  Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  3. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  4. Przetargi

  Otrzymano oferty dla Lot 1, Lot 2, Lot 3.

  Termin złożenia ofert dla Lot 6 to 26.10.2022, godzina 12:00

  Zapytanie ofertowe dla Lot 5 zostały udostęnione od dnia 07.10.2022 r., podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Termin złożenia ofert dla lot 5 09.12.2022, godzina 12:00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  Zapytania ofertowe dla pakietu 4 zostanie ogłoszone w pod koniec października 2022 roku.

  Budowa ZTPO rozpoczeła się w 2022, a  początek montażu instalacji procesowych  przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.

  5. Kontakt

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, and latter published information, we inform that tender procedure for Lot 5 is launched in accordance with point 4 below.

  2. Project

  The WTES shall be operated with wastes with codes: 19 12 12 – other wastes from mechanical treatment of wastes (so called Pre-RDF (refuse derived fuel)), 20 03 01 – mixed municipal waste and 19 08 05 – sewage sludge coming from mainly from a munipicpial sewage treatment plant in Oświęcim. The plant shall produce power and process steam.

  WTES will be realized considering generally applicable law regulations, regulations in force in the Synthos production plant  and in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  3. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  4. Tenders

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29.08.2022 dotyczącego projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II), gdzie wyszczególniono pakiety występujące w projekcie informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla pakietów U-017 i B-004

  Ogłaszana procedura przetargowa dotyczy niżej wymienionych pakietów:

   

  U-017 – Dostawa i montaż stacji rozładunku APP (Polifosforanu Amonu) z paletopojemników (IBC) wraz z układem dozowania do repulpatorów.

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r.

   

  B-004 – Dostawa i montaż grodzi przeciw pożarowych.

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio na adres:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 30.08.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 6 2 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 6. Zmieniony termin złożenia ofert:

  20.12.2022r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 30.08.2022 concerning start of tender process for Lot 6 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 6 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 6 is:

  20.12.2022 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29.08.2022 dotyczącego projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II), gdzie wyszczególniono pakiety występujące w projekcie informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla pakietów T-001, T-002.2 i U-014. 

  Ogłaszana procedura przetargowa dotyczy niżej wymienionych pakietów: 

   

  T-001 – Instalacja nowej stacji rozładunku Big-Bag wraz z instalacją odpylającą oraz nowego przenośnika rurowo-łańcuchowego, transportującego koks od istniejącego zbiornika T-120.  

  W zakresie znajduje się również przesunięcie istniejącej  stacji Big-Bag XB-130 oraz przerobienie rury wylotowej. 

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r. 

   

  T-002.2 – Zwiększenie wydajności transportu DP do Z-435, wymagana wydajność 2500kg/h, wraz z modernizacją stacji przesypowych. 

   – Dodanie systemu transportowego oraz rozdzielającego między zbiornikiem buforowym +Z-435, a zbiornikiem Z-480. 

   – Dodanie systemu transportowego, który musi być tak umieszczony aby produkt z nowego zaworu celkowego RV-486, skierować do istniejącego silosu T-460. 

   – Dodanie przenośnika pomiędzy nowym zaworem celkowym RV-186 oraz istniejącym zbiornikiem T-224. 

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r. 

   

  U-014 – Wymiana zbiornika buforowego Z-435 o pojemności 8 [m3] na nowy zbiornik o pojemności 25 [m3].  

  Pakiet obejmuje dostawę i montaż zbiornika, który ma zostać posadowiony w orientacji pionowej, wewnątrz budynku Hali Obróbki Mokrej. Rozwiązanie zakłada wykonanie zbiornika wyposażonego w dno stożkowe i instalację odpylającą z filtrem. 

  W zakresie dostawy jest również dobór systemów wspomagających opróżnianie zbiornika. 

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r. 

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio na adres: 

   

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej. 

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29.08.2022 dotyczącego projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II), gdzie wyszczególniono pakiety występujące w projekcie informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla pakietów T-002.1.

  Ogłaszana procedura przetargowa dotyczy niżej wymienionych pakietów:

   

  T-002.1 – Relokacja zbiornika buforowego wraz z jego wyposażeniem, w skład którego wchodzą: przetwornik poziomu, czujnik poziomu dolnego i górnego, zasuwnica nożowa, zawór celkowy, młotek pneumatyczny oraz wibrator.

  W zakres pakietu wchodzi również: wyposażenie relokowanego zbiornika w nową instalację odpylającą wraz z filtrem, układ tensometryczny, posadowienie zbiornika, wykonanie połączeń.

  Termin złożenia oferty – 15.11.2022r.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio na adres: 

   

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej. 

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.03.2022 dotyczącego przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), gdzie zawarto krótką informację o projekcie, oraz późniejszych ogłoszeń informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 4 zgodnie z pkt. 4 poniżej.

  2. Projekt

  Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną.

  ZTPO będzie realizowane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego Synthos oraz dokumentacji  Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych. Poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  3. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalitycząną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retnecyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryka i automatyka, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z,kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  4. Przetargi

  Otrzymano oferty dla Lot 1, Lot 2, Lot 3.

  Termin złożenia ofert dla:

  Lot 5 09.12.2022, godzina 12:00

  Lot 6 26.10.2022, godzina 12:00

  Zapytania ofertowe dla Lot 5 zostały udostęnione od dnia 28.10.2022 r., podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Termin złożenia ofert dla lot 4: 23.12.2022, godzina 12:00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  Budowa ZTPO rozpoczeła się w 2022, a  początek montażu instalacji procesowych  przewidziano na listopad 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO ma się rozpocząć w lutym 2025 roku.

  5. Kontakt

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 25.03.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), where short description of the project was provided, and latter published information, we inform that tender procedure for Lot 4 is launched in accordance with point 4 below.

  2. Project

  The WTES shall be operated with wastes with codes: 19 12 12 – other wastes from mechanical treatment of wastes (so called Pre-RDF (refuse derived fuel)), 20 03 01 – mixed municipal waste and 19 08 05 – sewage sludge coming from mainly from a munipicpial sewage treatment plant in Oświęcim. The plant shall produce power and process steam.

  WTES will be realized considering generally applicable law regulations, regulations in force in the Synthos production plant  and in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  3. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  4. Tenders

  Offers for Lot 1, Lot 2 and Lot 3 are received and are under evaluation.

  Deadline to issue the proposal for:

  Lot 5 is 09.12.2022 till 12:00.

  Lot 6 is 20.12.2022 till 12:00.

  Tender enquiry for Lot 4 is published since 28.10.2022, to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal for Lot 4 is 23.12.2022 till 12:00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of tender enquiry documentation, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and in attachments.

  Construction of the WTES has started in 2022, the process components erection starts in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Feb. 2025.

  5. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • W imieniu firmy Synthos S.A. oraz spółki S54 Sp. z o.o., zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu/zadania:

  „Inspektor Nadzoru w Branży Konstrukcyjno-Budowlanej  – Budowa Nowej Jednostki Butadienu Płock”

  WPROWADZENIE:

  Przedmiotem zapytania ofertowego numer 2048/2022 jest wykonanie nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w trakcie budowy instalacji NJB zlokalizowanej na terenie firmy PKN Orlen w Płocku, zgodnie ze specyfikacją opisana w punkcie 2.

  • Lokalizacja: Płock, Chemików 1, nowe tereny inwestycyjne
  • Termin rozpoczęcia: po 01.03.2023 r

  Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji Zamawiającego oraz uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT – 24.11.2022 r. 

  Ofertę należy złożyć w terminie określonym w Procedurze Przetargowej na adres mailowy:

   

  ZAŁĄCZNIKI

  Zapytanie_ofertowe 2048_2022_v1

  Załącznik nr 1 – OWZU

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20.10.2022 dotyczącego projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II) – Procedury Przetargowe na Pakiety U-017 i B-004,

  Informujemy o przedłużeniu procedury składania ofert na pakiet U-017 do dnia 21.11.2022.

 •  

  W nawiązaniu do ogłoszeń z dni: 20.10.2022, 25.10.2022 oraz 26.10.2022 dotyczących projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II).

   

  Informujemy o przedłużeniu procedury składania ofert:

  • Pakiet T-002.1 do dnia 28.11.2022.
  • Pakiet U-014 do dnia 23.11.2022.
  • Pakiet B-004 do dnia 25.11.2022.

 • W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu/zadania:

  „Wymiana oświetlenia – Etap II”

  WPROWADZENIE:

  Przedmiotem zapytania ofertowego numer 4526/2022 jest wykonanie wymiany istniejących opraw na oświetlenie LED w wyznaczonych obiektach/pomieszczeniach, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

  Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji Zamawiającego oraz uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT – 30.11.2022 r.

  Ofertę należy złożyć w terminie określonym w Procedurze Przetargowej na adres:

  ZAŁĄCZNIKI:

  Zapytanie ofertowe POBJ4526_20221117 Specyfikacja techniczna II etap wymiany oświetlenia SD7 Załącznik 4 Inwentaryzacja oświetlenia SOCHACZEW Załącznik 3 Inwentaryzacja oświetlenia ETAP II Załącznik 2 Wymiana oświetlenia Synthos ETAP II Dane do uzupełnienia Załącznik 1 Dane wejściowe ETAP II

 • W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu/zadania:

   

  „Wytwornica pary o mocy 2,3 MW”

   

  WPROWADZENIE:

  Przedmiotem zapytania ofertowego numer 4390/2022 jest dostawa i montaż wytwornicy, zgodnie ze specyfikacją techniczną, która stanowi Załącznik nr 1.

  Lokalizacja: Wydział Klejów, ul. 15 Sierpnia 106, SOCHACZEW

  Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji Zamawiającego oraz uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

   

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT – 25.11.2022 r.

  Ofertę należy złożyć w terminie określonym w Procedurze Przetargowej na adres:

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Specyfikacja techniczna Wytwornica pary [7269535]

  Zapytanie ofertowe POBJ4390_20221117

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 5 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 5. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  16.12.2022r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 07.10.2022 concerning start of tender process for Lot 5 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 5 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 5 is:

  16.12.2022 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20.10.2022 dotyczącego projektu pn. Rozbudowa Instalacji do Produkcji Dodatku Polimerowego (DP II) – Procedury Przetargowe na Pakiety U-017 i B-004,

  Informujemy o przedłużeniu procedury składania ofert:

  • Pakiet U-017 do dnia 05.12.2022.”

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 5 oraz ogłoszenia z dnia 28.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 4 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 4, 5 oraz 6 z uwagi na zmianę kluczowych warunków handlowych zamówienia wynikającą z warunków dofinansowania Projektu. Propozycja wzoru umowy ze zmienionymi warunkiami handlowymi będzie przesłana, podmiotom uczestniczącym w przetargu, na początku roku 2023. Oferenci biorący udział w przetargu dalej mogą zadawać pytania. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  Dla Lot 4: 23.02.2023 godz. 12.00.

  Dla Lot 5: 20.02.2023 godz. 12.00

  Dla Lot 6: 06.02.2023 godz. 12.00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 07.10.2022 concerning start of tender process for Lot 5 to announcement published on 28.10.2022 concerning start of tender process for Lot 4 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 4, 5 and 6 are moved due to changes of key commercial conditions of the contract draft as a result of public donation of the Project.

  Proposed contract draft with changed commercial conditions will be provided on the beginning of the year 2023. Bidders are allowed to ask questions in a procedure of questions. Changed deadline to issue the proposal for:

  Lot 4 is: 23.02.2023. 12.00.

  Lot 5 is: 20.02.2023. 12.00

  Lot 6 is: 06.02.2023. 12.00

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszeń dotyczących  procedur przetargowych dla pakietów Lot 1, 2 oraz 3 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o unieważnieniu dotychczasowych przetargów tych pakietów z uwagi na brak akceptacji przez oferentów głównych warunków handlowych proponowanych pierwotnie przez Zamawiającego oraz ze względu na konieczność wprowadzenia korekt w warunkach handlowych oraz technicznych w dokumentacji przetargowej (TED). Ze względu na warunki uzyskanego dofinansowania publicznego dla Projektu, zmiana warunków przetargu wymaga powtórzenia procedur przetargowych. Informacje o nowych przetargach dla pakietów Lot 1, 2 oraz 3 będzie opublikowana na stronie internetowej Synthos.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyrażą chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to published announcements concerning tender processes for Lots 1, 2 and 3 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that these tenders are cancelled due to the fact that none of the received proposals did not met fully commercial conditions required in Tender Enquiry Documents (TED) by the Principal and due to necessity providing some corrections in commercial and technical parts in TED. Due to conditions of public donation of the Project, change of the condition of the tender requires repetition of the tender process. Information about new tenders for Lots 1, 2 and 3 will be provided on Synthos webpage.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o planowanym harmonogramie rozpoczęcia procedur przetargowych dla Pakietów Lot 1, 2 oraz 3.

  2. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalityczną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retencyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  3. Przetargi

  Dokumentacja zapytań ofertowych (Tender Enquiry Documentation) dla Lot 1, Lot 2 oraz 3 zostaną udostępnione w terminach:

  Dla Lot 1 – 23.12.2022

  Dla Lot 2 – 11.01.2023

  Dla Lot 3 – 16.01.2023

  podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Terminy złożenia ofert będą wskazane w TED, jednak nie mniej niż 30 dni.

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  4. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyrażą chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcements concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), we inform about planned time schedule of start of tenders for Lot 1, Lot 2 and Lot 3.

  2. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3. Tenders

  Tender Enquiry Documentation for Lots 1, 2 and 3 will be published as  follow:

  for Lot 1 – 23.12.2022

  for Lot 2 – 11.01.2023

  for Lot 3 – 16.01.2023

  to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadlines to issue the proposal will be defined in Tender Enquiry Documents, but it will be at least 30 days.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  4. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dn. 14.12.2022 dotyczącego przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 1 zgodnie z pkt. 3 poniżej.

  2. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalityczną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retencyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  3. Przetarg

  Dokumentacja zapytania ofertowego (Tender Enquiry Documentation) dla Lot 1 jest udostępniona od 23.12.2022 podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Terminy złożenia oferty to 30.01.2023, godzina 12.00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  4. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyrażą chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement dated 14.12.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), we inform that tender procedure for Lot 1 is launched in accordance with point 3 below.

  2. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3. Tenders

  Tender Enquiry Documentation (TED) for Lot 1 is published since 22.12.2022 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal is 30.01.2023 till 12.00

  Place to deliver the proposal is: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of TED, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and it’s attachments.

  4. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dn. 14.12.2022 dotyczącego przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 2 zgodnie z pkt. 3 poniżej.

  2. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalityczną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retencyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  3. Przetarg

  Dokumentacja zapytania ofertowego (Tender Enquiry Documentation) dla Lot 2 jest udostępniona od 13.01.2023 podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Terminy złożenia oferty to 14.02.2023, godzina 12.00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  4. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyrażą chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement dated 14.12.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), we inform that tender procedure for Lot 2 is launched in accordance with point 3 below.

  2. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3. Tenders

  Tender Enquiry Documentation (TED) for Lot 2 is published since 13.01.2023 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal is 14.02.2023 till 12.00

  Place to deliver the proposal is: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of TED, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and it’s attachments.

  4. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22.12.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 1 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 1. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  15.02.2023r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 22.12.2022 concerning start of tender process for Lot 1 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 1 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 1 is:

  15.02.2023 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 30.08.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 6 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 6. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  20.03.2023r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement published on 30.08.2022 concerning start of tender process for Lot 6 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 6 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 6 is:

  20.03.2023 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1. Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dn. 14.12.2022 dotyczącego przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o rozpoczęciu procedury przetargowej dla Lot 3 zgodnie z pkt. 3 poniżej.

  2. Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący ruszt zintegrowany z kotłem poziomym.

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, inst. pół suchą wraz z płuczką wodna i katalityczną metodą usuwania NOx (SCR).

  Lot 3 – wyspę maszynową, obejmującą turbo-generator, zbiornik retencyjny wody zasilającej, pompy, inst. chłodzącą.

  Lot 4 – Elektryczny i automatyki, obejmujący zasilanie i wyprowadzenie mocy wraz z kompletnym sytemem sterownia (DCS).

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe.

  Lot 6 – Urządzenia suwnicowe obejmujące chwytaki dla odpadów oraz żużla.

  3. Przetargi

  Dokumentacja zapytania ofertowego (Tender Enquiry Documentation) dla Lot 3 jest udostępniona od 30.01.2023 podmiotom, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych i podpisały umowę o zachowaniu poufności (NDA).

  Terminy złożenia oferty to 10.03.2023, godzina 12.00

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Warunki przetargu zostały określone w części A0 dokumentacji przetargowej, a szczegółowy przedmiot opisano w częściach A – E tej dokumentacji oraz załącznikach.

  4. Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyrażą chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

  [EN]

  1. Introduction

  In reference to announcement dated 14.12.2022 concerning Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES), we inform that tender procedure for Lot 3 is launched in accordance with point 3 below.

  2. Lots

  It is envisaged to tender in lots, as follow:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate integrated with horizontal boiler.

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. semi-dry method with scrubber, SCR.

  Lot 3, Water & Steam, incl. turbine-generator, feedwater retention tank, pumps, cooling installation.

  Lot 4, Electrical and Control, incl. power supply and output together with complete control system (DCS).

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3. Tenders

  Tender Enquiry Documentation (TED) for Lot 3 is published since 30.01.2023 to the entities which expressed interest for participation in tenders and has signed NDA.

  Deadline to issue the proposal is 10.03.2023 till 12.00

  Place to deliver the proposal is: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Tender conditions are described in Part A0 of TED, and detailed subject of tender is described in parts A-E of that documentation and it’s attachments.

  4. Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22.12.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 1 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 1. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  21.02.2023r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 22.12.2022 concerning start of tender process for Lot 1 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 1 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 1 is:

  21.02.2023 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13.01.2023 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 2 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 2. Zmieniony termin złożenia ofert to:

  28.02.2023r., godzina 12.00;

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 13.01.2023 concerning start of tender process for Lot 2 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 2 is moved.

  Changed deadline to issue the proposal for Lot 2 is:

  28.02.2023 till 12.00.

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 5 oraz ogłoszenia z dnia 28.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 4 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 4, 5.

  Zmieniony termin złożenia ofert to:

  Dla Lot 4: 10.03.2023 godz. 12.00

  Dla Lot 5: 10.03.2023 godz. 12.00.

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 07.10.2022 concerning start of tender process for Lot 5 to announcement published on 28.10.2022 concerning start of tender process for Lot 4 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 4, 5.

  Changed deadline to issue the proposal for:

  Dla Lot 4: 10.03.2023 till 12.00.

  Dla Lot 5: 10.03.2023 till 12.00

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 22.12.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 1 oraz ogłoszenia z dnia 13.01.2023 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 2 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 1, 2.

  Zmieniony termin złożenia ofert to:

  Dla Lot 1: 06.03.2023 godz. 12.00

  Dla Lot 2: 06.03.2023 godz. 12.00.

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 22.12.2022 concerning start of tender process for Lot 1 to announcement published on 13.01.2023 concerning start of tender process for Lot 2 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 1, 2.

  Changed deadline to issue the proposal for:

  Dla Lot 1: 06.03.2023 till 12.00.

  Dla Lot 2: 06.03.2023 till 12.00

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 07.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 5 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 5.

  Zmieniony termin złożenia ofert to:

   

  17.03.2023 godz. 12.00.

   

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 07.10.2022 concerning start of tender process for Lot 5 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 5.

   

  17.03.2023 till 12.00

   

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

   

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

   

   

   

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13.01.2023 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 2, oraz do ogłoszenia z dnia 30.01.2023 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 3 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 2, 3.

   

  Zmieniony termin złożenia ofert to:

   

  Dla Lot 2: 13.03.2023 godz. 12.00,

  Dla Lot 3: 20.03.2023 godz. 12.00.

   

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 13.01.2022 concerning start of tender process for Lot 2 to announcement published on 30.01.2023 concerning start of tender process for Lot 3 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 2, 3.

   

  Changed deadline to issue the proposal for:

   

  Lot 2: 13.03.2023 godz. 12.00,

  Lot 3: 20.03.2023 godz. 12.00.

   

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

   

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

   

   

   

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 28.10.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 4 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 4.

  Zmieniony termin złożenia ofert to:

   

  Dla Lot 4: 20.03.2023 godz. 12.00

   

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 28.10.2022 concerning start of tender process for Lot 4 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadlines for issuing proposals for Lot 4.

  Changed deadline to issue the proposal for:

   

  Dla Lot 4: 20.03.2023 till 12.00.

   

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

   

   

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

   

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

   

   

   

 • [PL]

  1                Wstęp

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 30.08.2022 dotyczącego rozpoczęcia procedury przetargowej dla Lot 6 dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO), informujemy o przesunięciu terminu złożenia ofert dla Lot 6. Zmieniony termin złożenia ofert to:

   

  Dla Lot 6: 14.04.2023 godz. 12.00

   

  Miejsce złożenia ofert: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Odbiorca: Katarzyna Brońka

   

   

  2                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o zgłoszenie mailowe bezpośrednio do naszego EPCM pod adresem:

  Podmioty, które wyraziły chęć udziału w postępowaniach przetargowych otrzymają wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA). Po podpisaniu NDA, podmioty te otrzymają dostęp do dokumentacji przetargowej w terminach wynikających z harmonogramu.

   

   

  [EN]

  1                Introduction

  In reference to announcement published on 30.08.2022 concerning start of tender process for Lot 6 for Project: construction of waste-to-energy plant (WTES), we inform that deadline for issuing proposals for Lot 6 was postponed.

  Changed deadline to issue the proposal for:

   

  Dla Lot 6: 14.04.2023 till 12.00.

   

  Place to deliver the proposal: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska.

  Attn. to: Katarzyna Brońka

   

   

  2                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please send expression of interest for tendering via email directly to our EPCM at:

   

  Entities which sent an email with expression of interest in tendering procedures, will receive a draft of non-disclosure agreement (NDA). After signing NDA, entities will receive access to the tender documentation within the timeframes set out in the schedule.

   

   

   

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie oceny możliwości zabudowy wskazanych dachów budynków Zamawiającego, modułami PV, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami ppoż.

  PLIK:

  Zapytanie ofertowe 6244_2023_rev1

  Załącznik A – Specyfikacja Techniczna Zamawiającego_rev1

  Zamawiający wskazał obiekty na których należy przeprowadzić ekspertyzę (Załącznik nr 1) wraz z mapą sytuacyjną zakładu (Załącznik nr 2) – do przekazania po podpisaniu przez oferenta umowy o zachowaniu poufności.

  Ekspertyza ma być przeprowadzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę konieczną do realizacji zakresu zadania (konieczne przedstawienie dokumentów lub oświadczeń).

  Termin nadsyłania ofert: 15.08.2023 r.

  Termin realizacji: do 31.11.2023 r.*

  By złożyć ofertę prosimy o:

  1. Podpisanie UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI PLIK: PL_NDA_Dwustronna_InD
  2. Wypełnienie KWESTIONARIUSZA KWALIFIKACYJNEGO PLIK: Kwestionariusz kwalifikacyjny_ogólny
  3. Przekazanie ww. dokumentów na adres e-mail:

   

  Dziękuję.

  Anna Wójcik, Starszy Specjalista ds. Zakupów Strategicznych,

  kom. + 48 885 510 480.

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do wcięcia udziału w postępowaniu przetargowym na:

  Wybór Generalnego Wykonawcy budowy hali magazynowo-rozładowczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule EPC.

  1. Zakres:

  Zakresem projektu jest budowa hali magazynowo–rozładowczej z częścią socjalno-biurową, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacją technologiczną.

  Do głównych elementów wchodzących w zakres projektu zaliczamy:

  • Stworzenie projektu budowlanego, pełnej dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Budowa hali magazynowo-rozładowczej z całą infrastrukturą towarzyszącą:
   • Część magazynowa (~1000 m2)
   • Część socjalno-biurowa (~400 m2)
  • Budowa pompowni i zbiornika wody p.poż. (~400 m3; zasilanie instalacji tryskaczowej).
  • Wykonanie i instalacja baterii silosów (3 szt.; 150-250 m3).
  • Zakup i montaż technologii rozładunku (stacje rozładunku dla silosów magazynowych, transport pneumatyczny, rozładunek cystern).
  • Montaż technologii przesyłu surowców z silosów na instalację produkcyjną.
  • Nadzór nad poprawnością wykonania całości projektu wg. obowiązujących norm
   i standardów Synthos.

  2. Kontakt:

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, należy:

  ww. dokumenty należy przesłać bezpośrednio do:

  Przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 11.08.2023r.

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 31.08.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

   

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 11.09.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu ofertowym dotyczącym:

  ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE  WYKONANIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO WRAZ Z OPRACOWANIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA BUDOWY INSTALACJI INVENTO 3 Z UWZGLĘDNIENIEM WARIANTÓW TECHNOLOGII

  Chętnych zapraszamy do przesłania deklaracji wzięcia udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym Zapytaniem Ofertowym.

  W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

  Kwestie handlowe:

  Mateusz Musiał– Specjalista ds. Zakupów Pośrednio Produkcyjnych, Tel. + 48 885 986 916, e-mail: ,

  Kwestie techniczne:

  Marcin Chylaszek – Kierownik Projektu, Tel. +48 847 47 08, +48 667 761 713, e-mail:

   

  PLIKI:

  PL_NDA_Dwustronna_DZI (005)

  Projekt Koncepcyjny 1_INV3_2023

 • POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

  ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Ręczna prasa hydrauliczna

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa ręcznej prasy hydraulicznej wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

  Kody CPV:
  Główny kod CPV:
  Kod CPV- 42636100-4- Prasy hydrauliczne

  Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

   

  Plik:

  49_TZ_KG_2023 Reczna prasa hydrauliczna Zapytanie ofertowe

  49_TZ_KG_2023 Reczna prasa hydrauliczna załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

  49_TZ_KG_2023 Reczna prasa hydrauliczna zalacznik nr 4 OWZ

   

  Ofertę – należy złożyć w terminie do 2023-09-13 do godz. 14:00
   w formie elektronicznej na adres e-mail:

  Oferty należy złożyć w 2 wersjach:
   wersja 1- pełna oferta handlowa zawierająca opis techniczny oraz wycenę
   wersja 2- oferta techniczna z wyłączeniem oferty handlowej oraz wyceny
  Oferty złożone za pośrednictwem e-maili po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i
  godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego.

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 25.09.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 04.10.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
  innowacyjnych produktów chemicznych”

  Postępowanie nr 49/TZ/KG/2023- Ręczna prasa hydrauliczna

  Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
  powierzona firmie:
  Spectro-Lab Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki
  NIP: 524 000 66 77

  Cena: 34.500 PLN netto

  Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

   

  Informacje o wyniku postępowania 49_TZ_KG_2021 Ręczna prasa hydrauliczna

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 17.10.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace , przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 16.10.2023r.

  Do tego momentu prosimy o składanie deklaracji przystąpienia do przetargu zgodnie z ogłoszeniem z dnia 01.09.2023

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 25.10.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że z uwagi na wciąż prowadzone prace nad SIWZ, przewidywany termin rozpoczęcia procedury przetargowej to 31.10.2023r.

   

  Pozostajemy do dyspozycji

 • Szanowni Państwo,

  Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dokumentacja przetargowa została w dniu dzisiejszym udostępniona firmą, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu przetargowym.