Bieżące ogłoszenia i przetargi

Bieżące ogłoszenia i przetargi

 • Zapytanie ofertowe nr 1026/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Budowa nowego RTO – wykonanie robót branży elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 29.10.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1073/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz prac w branży budowlanej, mechanicznej, AKP i elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 03.11.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1116/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej metody/technologii odzysku azotu w silosach na Wydziale Owipianu I w obiekcie C-110 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Recyrkulacja azotu w silosach ”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 19.11.2021 do godz. 12:00.

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Włączenia technologiczne i przekładki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)”

  Zapytanie obejmuje: 24 punkty wpięć w istniejącą instalację wraz z dostawą niezbędnych materiałów (m.in. rury, armatury, uszczelki połączenia złączno-rozłączne) oraz przełożeniem około 1000m kabli. Włączenia pozwolą na rozbudowę instalacji w trzecim kwartale 2022 r.

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: 

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  budynek E-119, II piętro, p.16

  Termin składania ofert: do dnia 13.12.2021 r. do godz. 09:00

   

  Załącznik:

  Wzór umowy NDA

  PL_NDA_InVento_II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Zadanie: P3001 – „Prace budowlane”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

  – Wszelkich prac związanych z organizacją placu budowy,

  – Fundamentu dla silosu/zbiornika regranulatu 75 m3,

  – Estakady dla infrastruktury do transportu surowca (regranulatu),

  – Stanowiska rozładunku big bagów,

  – W obiekcie E-92 w ramach prac adaptacyjnych:

  1. drenaże, uzupełnienia posadki
  2. przeniesienie istniejącego słupa podestu pierwszej linii InVento,
  3. przebudowę ściany działowej,
  4. zabudowę okna i większej bramy wjazdowej do obiektu wraz z poszerzeniem wjazdu, związanego ze zmianą stolarki okiennej i drzwiowej – wykonanie/uzupełnienie obudowy elewacji wg wymagań branży HVAC,
  5. adaptację Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
  6. powiększenie otworu w stropie pod zabudowę zbiornika w ciągu linii pakowania (wieża pakowania).

  – Stalowych podestów technologicznych i obsługowych w budynku E-92 wraz z posadowieniem ich konstrukcji, z uwzględnieniem schodów, drabin, balustrad, bortnic, krat pomostowych oraz blach pomostowych,

  – Budowę pomieszczenia pomp próżniowych poziom +4,35 m wraz z posadowieniem ich na konstrukcji, wyposażenie pomieszczenia w belkę remontową wraz z wciągnikiem (pomieszczenie wyposażone w obudowę dźwiękochłonną),

  – Wykonanie zadaszenia/izolacji z nachyleniem i odwodnieniem nad pomieszczeniem sterowni,

  – Wykonanie i przystosowanie otworów w elewacjach (wraz z ich uszczelnieniem) dla przenośnika oraz dla instalacji przechodzącej do budynku z estakady,

  – Wykonanie fundamentów (lub konstrukcji stalowych) pod filtry workowe,

  – Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 20.01.2022 r. do godz. 09:00.

  Załącznik:

  Wzór umowy NDA

  PL_NDA_InVento II

 • Szanowni Państwo,

  Firma FTF Columbus sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru 0000262167, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, NIP: 9591753864, kapitał zakładowy: 50 490 000,00 zł (w całości wpłacony), ogłasza przetarg na:

  „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla: Grupy FTF Columbus”

  zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 28.01.2021 do godz. 12:00. Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

  Uczestnicy będą poinformowani o wyniku przetargu i ze zwycięzcą zostaną zawarte umowy. Prosimy o informację, jeśli Państwa firma jest/nie jest zainteresowana udziałem w przetargu.

  Potwierdzanie udziału w przetargu należy wysłać najpóźniej do 19.01.2022 do godz. 13:00 jako odpowiedź na maila.

  SIWZ

 • Szanowni Państwo,
  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dostawy SPOTowe węgla w lutym 2022.
  Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: “Zapytanie ofertowe RFQ – dostawy węgla w 02.2022”.
  Z poważaniem,
  Dział Obrotu Mediami Energetycznymi

  Zapytanie ofertowe RFQ – dostawy węgla w 02.2022

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0001 – „Silosy i zbiorniki wraz z dostawą”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego, wyprodukowania, dostawy oraz montażu zbiorników/silosów magazynowych zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  1. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 14.02.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik: Wzór umowy NDA 

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0002 – „Filtry powietrza wraz z dostawą.”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego, wykonania, dostawy oraz nadzoru nad montażem i uruchomieniem filtrów powietrza zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 18.02.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0004 „Pakiet orurowania i mechaniczny wraz z dostawą i montażem”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

   

  • zakupu, dostawy oraz montażu instalacji orurowania wraz z armaturą linii InVento II zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego,
  • zakupu, dostawy oraz montażu hydroforu zgodnie wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego,
  • zakupu, dostawy oraz montażu nagrzewnicy powietrza na potrzeby suszenia złoża perełek.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:  .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 02.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 •  

  Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P0003 – „Wentylatory z osprzętem wraz z dostawą”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy wentylatorów dla instalacji odciągowych. Zakres dostaw obejmuje wentylatory wraz z kompensatorami, pełnymi połączeniami kołnierzowymi oraz tłumikami drgań (jeżeli wymagane).

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 17.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  Zadanie: P1001 – „System DCS”

   

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do rozbudowy istniejącego systemu DCS Centum VP produkcji Yokogawa celem włączenia sygnałów i łączy komunikacyjnych z projektowanych urządzeń polowych, rozdzielnic elektrycznych i urządzeń zewnętrznych.

  Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

  • Zakupu, dostawy i instalacji nowej szafy systemowej wraz z wyposażeniem,
  • Integracji z istniejącą częścią systemu DCS,
  • Rozbudowy aplikacji i wizualizacji istniejącego systemu,
  • Dostarczenia niezbędnych licencji systemowych,
  • Przeprowadzenia testów FAT/SAT,
  • Uruchomienia systemu na obiekcie,
  • Przekazania kompletu dokumentacji techniczno-jakościowej dla zakresu dostawy.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: .

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 18.03.2022 r. do godz. 09:00.

   

   

  Załącznik:

  PL_NDA_InVento II

 • Dotyczy: Wykonania automatyki zabezpieczeniowej SCO w rozdzielnicach SN, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego.

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:
  “Installation of load shedding automation (SCO) / Instalacja automatyki SCO”

  Oferta musi zawierać:
  – zakres prac
  – ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji (w tym stawka roboczogodziny)
  – warunki płatności
  – okres gwarancji
  – termin realizacji

  Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
  Damian Jarosz Specjalista ds. Inwestycji

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy kontakt na adres mailowy: w terminie do 23.03.2022 r.

   

  Specyfikacja_techniczna SCO

 • [PL]           

  1                Projekt

  Synthos planuje przedsięwzięcie pn. budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów (ZTPO). Do ZTPO będą przyjmowane odpady o kodach: 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. Pre-RDF), 20 03 01 zmieszane odpady komunalne oraz 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące przede wszystkim z Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Zakład będzie produkował energię elektryczną oraz energię cieplną (parę procesową dla potrzeb pozostałych działań inwestycyjnych Synthos).

  ZTPO będzie realizowane uwzględniając przepisy i obowiązki określone w dokumentacji Projektu, która będzie przekazana w ramach materiałów przetargowych, poniższy opis przedstawia krótkie informacje o Projekcie.

  2                Pakiety (Lots)

  Przewiduje się przeprowadzenie przetargów z podziałem na pakiety przypuszczalnie jak niżej:

  Lot 1 – Ruszt i kocioł, obejmujący piec rusztowy zintegrowany z kotłem poziomym

  Lot 2 – System oczyszczania spalin, obejmujący suszenie rozpyłowe, reaktor, uwzględniający filtr workowy, płuczka wodna, SCR

  Lot 3 – Obieg wodno-parowy, obejmujący zbiornik wody zasilającej, pompy, turbinę i generator, skraplacz schładzany powietrzem

  Lot 4 – Elektryka i automatyka, obejmujący rozdzielnice, okablowanie, hardware i software dla automatyki procesowej

  Lot 5 – Ogólnobudowlany obejmujący roboty fundamentowe, żelbetowe, konstrukcje stalowe, elewację, roboty wykończeniowe oraz instalacje budynkowe

  Lot 6 – Systemy suwnicowe obejmujący chwytaki dla odpadów oraz popiół paleniskowy

  3                Podstawowe dane

  Dostawa odpadów i osadów będzie realizowana przez ciężarówki, tak samo jak dostawa reagentów oraz wywwóz pozostałości z procesu termicznego przekształcania. Całkowita wydajność zakładu będzie wynosić ok. 20 Mg/godz obejmujące 12% osadu ściekowego, odpowiadajaca 75 Mg/godz pary 70 bar/400 °C i 120 000 Nm3/godz spalin. Większa część pary będzie wykorzystywana jako para o średnim ciśnieniu w istniejących zakładach Synthos.

  4                Pozwolenie

  ZTPO powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i polskiego. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez władze lokalne.

  5                Harmonogram

  Bardzo napięty harmonogram przewiduje, że zapytania ofertowe dla pakietów 1 i 2 zostaną ogłoszone w maju 2022 roku, a wybór i podpisanie umów w październiku 2022 roku. Zapytania ofertowe dla pozostałych pakietów zostaną ogłoszone odpowiednio: Lot 3 – w czerwcu, Lot 4 – w lipcu, Lot 5 – we wrześniu, a Lot 6 – w sierpniu 2022 roku. Budowa rozpocznie się w kwietniu 2023 roku, a montaż elementów procesowych w listopadzie 2023 roku. Komercyjna eksploatacja ZTPO rozpocznie się w styczniu 2025 roku.

  6                Kontakt

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniach przetargowych, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym EPCM pod adresem:

   

  [EN]          

  1                Project

  Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES). The WTES shall be operated with Pre-RDF (refuse derived fuel) deriving from mechanical-biological treatment plants, general municipal solid waste plus sludge from a sewage treatment plant. The plant shall produce power and process steam for the existing Synthos facilities.

  WTES will be realized taking into consideration regulations and obligation stated in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  2                Lots

  It is envisaged to tender in lots, presumably:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate incinerator and horizontal boiler

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. spray dryer, reactor, fabric filter, scrubber, SCR

  Lot 3, Water & Steam, incl. feedwater tank, pumps, turbine-generator, air cooled condenser

  Lot 4, Electrical and Control, incl. switchgear, cabling, hard and software for controls and MMI

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3                Design Basis

  The refuse and sludge delivery will be effected by truck, as well as for utilities and residues. The plant’s total capacity shall be approx. 20 Mg/h incl. ca. 12 % sludge, corresponding with 75 Mg/h of life steam at 70 bar / 400 °C and 120,000 Nm3/h of flue gas. The major part of the steam is used as medium pressure steam in the existing Synthos facilities.

  4                Permission

  The WTES shall comply with current EU and Polish legislation. The Permission by local authorities is granted.

  5                Schedule

  The very tight schedule includes the issue of tender enquiries for Lots 1 and 2 in May 2022 and ordering in Oct 2022. The other Lots are to follow in due course, i.e. enquiry Lot 3 in June, Lot 4 in July, Lot 5 in September and Lot 6 in August 2022. Construction will begin in April 2023, the process components erection in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Jan. 2025.

  6                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please contact our EPCM directly at:

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

   

   

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

   

  ogłasza przetarg na:

   

  P1002 – P2001 – „Dostawa i montaż instalacji elektrycznych ogólnobudowlanych”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

   

  • dostawy oraz montażu elementów dla nowoprojektowanej instalacji uziemiającej oraz odgromowej,
  • dostawy oraz montażu tras kablowych wraz z wykonaniem niezbędnego otworowania,
  • dostawy oraz montażu okablowania,
  • dostawy oraz montażu system oświetlenia normalnego oraz awaryjnego (o ile potrzebne),
  • dostawy elementów oraz wykonanie prac dla modernizacji istniejących rozdzielnic elektrycznych,
  • dostawy oraz montażu falowników, wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami niezbędnymi do prawidłowej pracy nowoprojektowanej instalacji elektrycznej.

   

  Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w formule „pod klucz”.

   

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

   

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: oraz

   

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

   

  Synthos S.A.

  Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Mateusz Musiał

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 22.04.2022 r. do godz. 16:00.

   

   

  Załącznik:

   

  PL_NDA_InVento II

   

 • Przedmiotem postępowania przetargowego jest oferta budżetowa na kompleksową realizację w formule „pod klucz” instalacji doprowadzenia gazu ziemnego (NG) do istniejących silników gazowych SD4 i SD5 oraz kotła K w  Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu.

  Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  Kwestie handlowe:

  Elzbieta Kowalówka, e-mail: ,

  tel.: +48 33 847 25 74, kom. +48 785 902 325

  Kwestie techniczne:

  Marcin Gibas, , tel.:  +48661330967

  Krzysztof Łata, , tel. +48603931605

   

  Termin składania ofert: 25.05.2022 r.