2

Jarosław Grodzki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grodzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej.

Od 1992 roku do grudnia 1997 roku pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., odpowiadając za szereg  IPO oraz emisji obligacji. W 1996 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W 1998 roku został zatrudniony w Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Działu Sprzedaży, a następnie jako Dyrektor Finansowy, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od 2009 roku zajmował szereg stanowisk kierowniczych w grupie nadzorowanej przez Pana Michała Sołowowa. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Synthos S.A. Obecnie jest również między innymi Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Cersanit S.A. oraz Barlinek S.A. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Synthos Green Energy (wspólnego przedsięwzięcia Synthos S.A. i MS Galleon A.G., które koncentruje się na zeroemisyjnych źródłach energii). Od 2019 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej MS Galleon A.G. (spółki holdingowej w Grupie Michała Sołowowa).