Etyka i Whistleblowing

Jeden cel - wspólny sukces

Jednym z naszych najważniejszych celów jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji, jak również dbałość o interesy Spółki
i Grupy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych Spółki, oraz stworzenie kultury odpowiedzialności w organizacji oraz uregulowanie procesu zgłaszania i wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości.

W tym celu przygotowaliśmy system pozwalający na całkowicie anonimowe zgłoszenia.

Hasło do platformy: SYNTHOS

Procedura zgłaszania informacji o nieprawidłowościach

Kodeks etyki grupy Synthos

W Synthos wierzymy, że fundamentalną zasadą naszej działalności jest przyjmowanie osobistej odpowiedzialności za własne działania. Nasze działania odzwierciedlają najwyższe standardy uczciwości, lojalności, solidności, troski i odpowiedzialności za innych. Nasza praca wykonywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz niniejszy Kodeks Etyki.

Wierzymy, że ścisłe stosowanie się do przyjętych przez nas zasad etycznych stanowi najważniejsze zobowiązanie względem naszych klientów, współpracowników i partnerów biznesowych oraz pozwala nam na budowanie wiarygodności względem nich. Niestosowanie się do niniejszego kodeksu traktujemy jako złamanie zobowiązania względem naszych interesariuszy, dlatego dokładamy największych wysiłków w podejmowanych przez nas działaniach naprawczych.

Nasi pracownicy zobowiązują się do natychmiastowego zgłaszania wszelkich naruszeń regulacji wewnętrznych lub możliwości popełnienia przestępstwa swoim przełożonym lub Komisji Etyki, zobowiązanej do niezwłocznego rozpatrzenia każdego wniosku oraz podjęcia lub zapoczątkowania działań naprawczych względem zgłoszonego naruszenia.

W naszej firmie funkcjonują stosowne dokumenty szczegółowo opisujące procedury postępowania w przypadku zaistnienia konkretnych sytuacji. Dokumenty te są dostępne dla wszystkich naszych pracowników. W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy mogą zgłosić się do przełożonego.

Rozwijaj się razem z nami

Jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera w pracy i możliwość osobistego rozwoju – nie wahaj się! Sprawdź aktualne oferty pracy i dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź oferty pracy