Eko Energetyka

Stawiamy na rozwój i dywersyfikację źródeł energii

Stawiamy na rozwój i dywersyfikację źródeł energii.

Naszym celem jest troska o naturę, zatrzymanie negatywnych zmian i odbudowanie klimatu.

Odnawialne źródła energii

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na pozyskiwanie czystego prądu, którego produkcja nie wpływa negatywnie na naszą planetę.

Niska i zeroemisyjna działalność

Od lat skutecznie ograniczamy emisję CO2 i stale dążymy do tego, aby nasze działania były jak najbardziej ekologiczne.

Energia przyszłości coraz bliżej! Zobacz, jak chcemy to zrealizować

Energetyka jądrowa

Jesteśmy pionierami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

W ramach naszej grupy powołaliśmy do życia spółkę która ma na celu rozwój i wdrażanie technologii zeroemisyjnych oraz produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Celem prowadzonych przez nas działań w tym obszarze jest głęboka i oczekiwana przez wszystkich dekarbonizacja polskiego przemysłu i energetyki. Dwa kluczowe obszary w których Synthos Green Energy realizuje projekty to morskie farmy wiatrowe oraz energetyka jądrowa oparta o małe reaktory.

Synthos green energy- ogłoszenia dla akcjonariuszy

Pracujemy również nad rozwiązaniami dotyczącymi pozyskiwania wodoru z wysokotemperaturowej pary. Wspólny projekt z Ultra Safe Nuclear Corporation został zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

Realizując swoje zadania, Synthos Green Energy współpracuje z szeregiem światowych koncernów energetycznych i inżynieryjnych posiadających imponujące doświadczenie w energetyce jądrowej. Przy wsparciu partnerów projektowych rozpoczęto dialog regulacyjny z Państwową Agencją Atomistyki (PAA), którego celem jest dopuszczenie technologii BWRX-300 w Polsce i umożliwienie budowy elektrowni atomowej.

Zastosowanie technologii MMR lub SMR pozwoli obniżyć emisję CO2 oraz zapewnić stabilności dostaw energii i ciepła. Zwłaszcza tam, gdzie wiatr i słońce nie mogą zaspokoić zapotrzebowania i wymogów ciągłości dostaw.

Już od 2020 roku posiadamy gotowe studium wykonalności (feasibility study) wdrożenia w Polsce małych reaktorów modułowych (SMR). Studium wykonano dla reaktora BWRX-300 zaprojektowanego przez GE Hitachi Nuclear Energy.

Fotowoltaika

(Oświęcim, Polska)

Jesteśmy świadomi faktu, iż energetyka (zarówno w Polsce, jak i całej Europie) stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z koniecznością dostosowania istniejących jednostek do wymagań, które w znaczący sposób zmniejszają normy emisji substancji szkodliwych.

Jednym z elementów transformacji energetycznej grupy Synthos, a co za tym idzie – dywersyfikacji źródeł energii – jest pierwsza w Oświęcimiu przemysłowa farma fotowoltaiczna.

Instalacja o mocy 1 MWp, powstała na terenie zakładu produkcyjnego i w 2020 roku została włączona w układ energetyczny Synthos.

Dzięki niej ograniczyliśmy emisję CO2, a co za tym idzie – poprawiliśmy jakość powietrza na terenie miasta.

Poprawa jakości życia mieszkańców terenów, na których działamy to dla nas sprawa najwyższej wagi. Dlatego planujemy realizację kolejnych farm fotowoltaicznych w pozostałych lokalizacjach.

Ekologiczna sieć ciepłownicza

(Kralupy nad Wełtawą, Czechy)

Nasza elektrociepłownia Tamero Invest zasilana jest gazem ziemnym, który emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne paliwa kopalne (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa).

Kotły parowe zainstalowane w elektrociepłowni spełniają wszelkie standardy emisyjne, zgodnie z konkluzjami BAT. Z kolei sam proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej odbywa się w kogeneracji – czyli technologii o dużo większym stopniu wykorzystania paliwa niż technologia rozdzielonej produkcji ciepła i energii Elektrycznej.

Nasza spółka TAMERO INVEST s.r.o. od 2021 roku realizuje projekt rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.

Dzięki temu będziemy w stanie dostarczyć jeszcze więcej ciepła wytworzonego z zachowaniem wszelkich norm środowiskowych, co wpłynie nie tylko na podniesienie jakości powietrza w Kralupach, ale także promocję ekologicznych źródeł ciepła.

Przyjazny blok parowo-gazowy

(Oświęcim, Polska)

Jednym z naszych głównych celów jest całkowite wyeliminowanie węgla, który jest obecnie wykorzystywany w procesie produkcyjnym.

Chcąc mieć realny wpływ na świat, w którym żyjemy, przyjęliśmy ambitny cel korzystania jedynie z niskoemisyjnych źródeł energii – i to już od 2028 roku.

Aby to osiągnąć, podjęliśmy decyzję o budowie bloku
parowo-gazowego w Oświęcimiu. Inwestycja ta umożliwi zmianę miksu paliwowego wykorzystywanego w istniejącej elektrociepłowni.

Dzięki temu zarówno Synthos, jak i mieszkańcy Oświęcimia będą mogli korzystać z energii niskoemisyjnej.

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

Napisz do nas