Dyspersje i lateksy

Synexil® i Osakryl®

Dyspersje Synexil® i Osakryl® to marki rynkowe dyspersji wodnych produkowanych przez firmę Synthos.

Do grupy Synexil® oraz Osakryl® należy szeroka gama dyspersji produkowanych na bazie kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych, jak również winylowo-akrylowych oraz homopolimerów octanu winylu.

Obecne portfolio dyspersji wodnych Synthos zaspokaja potrzeby szeroko rozumianej chemii budowlanej, a więc między innymi producentów farb, tynków, gruntów, szpachli, w tym szpachli dekoracyjnych (stiuki), klejów do różnych zastosowań, np: do papieru, do drewna, PSA i wielu innych.

Od momentu rozpoczęcia produkcji dyspersji wodnych w Synthos, szczególna uwaga firmy skierowana jest na aspekt ekologiczny tych produktów, dlatego żadna z dyspersji nie zawiera emulgatorów typu APEO (etoksylowanych alkilofenoli), rozpuszczalników, niebezpiecznych plastyfikatorów ani innych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji wymienionych na Liście Substancji Wzbudzających Poważne Obawy (REACH Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization), w indywidualnym stężeniu równym lub większym niż dopuszczające normy.

Wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej wewnętrznej kontroli jakości opartej o zintegrowany system ISO, którą na życzenie klienta jesteśmy w stanie uzupełnić o dodatkowe, ważne z punktu widzenia naszych kontrahentów, parametry.

Nasze rozwiązania

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?

Napisz do nas