Historia firmy 1945 - Synthos S.A.

Historia firmy 1945

  • /A

1945 - 1958


Początek

Synthos S.A. powstał 1 września 1945 r., pod nazwą Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. W 1946 r. zmieniono nazwę na Państwowe Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach.

1948 r. otrzymały nazwę: Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach. W rok później przemianowana została na Zakłady Chemiczne - Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Oświęcimiu.1945

Powstanie zakładów pod nazwą Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach

Po przejęciu przedsiębiorstwa Zarząd Fabryki Paliw Syntetycznych w Dworach w pierwszym rzędzie zabezpieczył tereny, wyszukiwał i zatrudniał specjalistów, nadzorował porządkowanie obiektów fabrycznych oraz opracowanie technologii wytwarzania.


1948

Wytworzone zostały pierwsze produkty chemiczne

Były to: trójchloroetylen (tri) i chlorobenzen. Rozpoczęcie produkcji poprzedziło uruchomienie kotła parowego i turbozespołu w Siłowni.1950

Uruchomiona została wytwórnia benzyny syntetycznej (syntiny). Powstawała infrastruktura techniczna i socjalna.


1951

Od 2 stycznia 1951 roku Zakłady podlegały Centralnemu Zarządowi Przemysłu Syntezy Chemicznej.Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com