Relacje inwestorskie - Synthos S.A.

Relacje inwestorskie

  • /A

Raporty

Transparentność naszych działań jest budulcem zaufania dla naszych interesariuszy, dlatego regularnie publikujemy sprawozdania z prowadzonej działalności operacyjnej.

Bieżące Okresowe

CSR

Według definicji, CSR to Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (od ang. corporate social responsibility). Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Sprawdź, jak rozumiemy CSR w Grupie Synthos S.A. i jakie działania na jej rzecz podejmujemy.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

Struktura akcjonariatu

Na czele Grupy stoi Synthos S.A. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie Grupą.

sprawdź

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Przejdź

WZA

Uprawnienia i sposób działania Walnego Zgromadzenia reguluje Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.

przejdź

Rating

 

przejdź

Dobre praktyki

Nasza działalność podlega szerokiej gamie przepisów o ochronie środowiska.

przejdź

© 2017 Synthos. All rights reserved.