Synthos partnerem nowo otwartej ścieżki edukacyjnej „Łęg Kamieniec”
w Oświęcimiu