Sukces Synthosa. Jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie biznesu Trinseo w Niemczech