Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

15.11.2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

28.04.2017

za I kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

za I kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

26.10.2016

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2016-07-01 do 2016-09-30

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2016-07-01 do 2016-09-30

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

12.05.2016

za I kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

za I kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

13.11.2015

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2015-07-01 do 2015-09-30

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2015-07-01 do 2015-09-30

 

Synthos S.A. skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

14.05.2015

za I kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

za I kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.