Raport nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za rok 2017