Raportowanie niefinansowe - Synthos S.A.

Raport nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za rok 2017

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com