Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

  • /A

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w 2017 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 22 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 28 kwietnia 2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 29 sierpnia 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 15 listopada 2017 r.

© 2017 Synthos. All rights reserved.