Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

  • /A

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w 2018 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 kwietnia 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 30 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 01 października 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 29 listopada 2018 r.

© 2017 Synthos. All rights reserved.