CSR - Synthos S.A.

CSR

  • /A

Spółka jest dobrze oceniana zarówno pod względem jakości produktów, jak i sprawności i obsługi klientów oraz terminowości dostaw. W ostatnich latach utrwaliła wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, wykonującego zadania produkcyjne z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

SYNTHOS S.A. jest firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. 


Poszerzając ofertę o wyroby nowej generacji, Synthos dał się poznać jako firma przywiązująca duże znaczenie do wysokiej jakości swoich produktów. Spółka wdrożyła i stale doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów technologicznych, ochrony życia i zdrowia pracowników.

 

Grupa Synthos, wykonując swoją misję społeczną, wspiera finansowo liczne inicjatywy lokalne, kulturę i naukę oraz organizacje niosące pomoc dzieciom. 


Aktywność spółki w realizacji wielu pożytecznych społecznie celów sprzyja zbliżeniu przedsiębiorstwa z najbliższym otoczeniem i buduje klimat wzajemnej współpracy.

 

Staramy się, aby nasze działania powodowały ciągłe doskonalenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, w którym obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Poprzez realizację różnorodnych programów dbamy o rozwój zawodowy naszych pracowników. Prowadzimy również programy skierowane do studentów i absolwentów, współpracując ściśle w tym zakresie z uczelniami wyższymi.

Jesteśmy firmą ciągle rozwijającą się, uczącą się i poszukującą nowych rozwiązań. 


Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com