CR/S-3/K/M 55%

Karty techniczne są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy

Formularz Karty Technicznej

CR/S-3/K/M 55%

Opis

Klej CR/S-3/K/M 55% jest klejem dyspersyjnym barwy białej, bazującym na wodnej dyspersji polioctanu winylu. Tworzy elastyczną i bardzo wytrzymałą bezbarwną spoinę. Nie kruszy się w czasie zginania sklejonych powierzchni. Klej CR/S-3/K/M 55% jest klejem szybko wiążącym, przeznaczonym do klejenia normalnie chłonnych papierów i kartonów.

  • Klej przeznaczony dla przemysłu opakowaniowego:

    • produkcja opakowań z papieru, tektury, kartonu i tkanin oraz do produkcji tektury (w tym opakowania na żywność)
    • kaszerowanie tektury (do zaklejania dużych powierzchni papierowych, tekturowych)

  • Nanosić maszynowo lub ręcznie w zależności od zastosowania stosując typowy sprzęt do aplikacji kleju. Klej oferowany jest w postaci gotowej do użycia.

Parametry

Lepkość Elastyczność Czas wiązania
2 500 ÷ 3 500 wysoka krótki
  • Lepkość Elastyczność Czas wiązania
    2 500 ÷ 3 500 wysoka krótki