Oświadczenie Synthos S.A. w związku z decyzją Komisji Europejskiej kończącej postępowanie antykartelowe badające zmowę na europejskim rynku styrenu