Zaopatrzenie - Synthos S.A.

Zaopatrzenie

  • /A

Zaopatrzenie

Dostawy surowców, materiałów chemicznych i opakowań:

Synthos S.A.
Tel. +48 33 847 2847
e-mail: zaopatrzenie@remove-this.synthosgroup.com 

Inwestycje i zakupy techniczne:
Tel. +48 33 847 2584 
Tel. +48 33 847 4714 
e-mail: zaopatrzenie@remove-this.synthosgroup.com 

Tel. +420 315 713 297 
Tel. +420 315 713 217 
e-mail: nakup@remove-this.synthosgroup.com 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com