Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
e-mail: synthos-pl@remove-this.synthosgroup.com  


Synthos Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566
e-mail: synthos-cz@remove-this.synthosgroup.com 


Synthos PBR s.r.o.

O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska


Tamero Invest s.r.o

O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad VltavouRepublika Czeskatel: 
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566


Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 46,
32-600 Oświęcim

tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02


Synthos Dwory 2 Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim


Podmiot stowarzyszony:

Butadien Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika