Spółki zależne

  • /A

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
e-mail: synthos-pl@remove-this.synthosgroup.com  

Przedmiot działalności:
Produkcja kauczuków i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych a także dyspersji akrylowych i kopolimerowych. 100% udziałów w spółce posiada Synthos S.A.


Synthos Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566
e-mail: synthos-cz@remove-this.synthosgroup.com 

Przedmiot działalności:
Spółka chemiczna produkująca m.in. styren, butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu oraz kauczuk syntetyczny. 100% udziałów w kapitale posiada Dwory Investments S.a.r.l.


Synthos PBR s.r.o.

O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

Przedmiot działalności:
Wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. 100% udziałów w spółce posiada Synthos S.A.


Tamero Invest s.r.o

O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad VltavouRepublika Czeskatel: 
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Przedmiot działalności:
Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody. 100% udziałów w kapitale spółki ma Synthos Kralupy a.s.Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 46,
32-600 Oświęcim

tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02

Przedmiot działalności:
Przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych. 76,79% udziałów w spółce posiada Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna, a 23,21% udziałów w spółce posiada Gmina Miasto Oświęcim.Synthos Dwory 2 Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Przedmiot działalności:
Produkcja i sprzedaż kauczuku syntetycznego, prowadzona równolegle z Synthos Dwory Sp. z o.o., Synthos Kralupy a.s. oraz Synthos PBR s.r.o. 100% udziałów w spółce posiada Synthos Dwory Sp. z o.o.Podmiot stowarzyszony:

Butadien Kralupy a.s.
Przedmiot działalności: Przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niej butadienu oraz rafinatu 1.
49% udziałów w kapitale posiada Synthos Kralupy a.s.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com