Recepcja

  • /A

Regon 070472049

NIP 549-00-02-108

VAT UE PL5490002108

Bank Pekao SA

59 1240 4748 1111 0000 4870 8755

Sąd Rejonowy w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

nr rejestru KRS 0000038981,

wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 39 697 500 zł

Synthos Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038981, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług.

© 2017 Synthos. All rights reserved.