Recepcja

  • /A

Regon 070472049

NIP 549-00-02-108

VAT UE PL5490002108

Bank Pekao SA

59 1240 4748 1111 0000 4870 8755

Sąd Rejonowy w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

nr rejestru KRS 0000038981,

wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 39 697 500 zł

Synthos Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1, w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.
Synthos S.A. w celu właściwej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem dpo@synthosgroup.com
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Synthos S.A.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com