4

Wojciech Łuczak

Członek Zarządu

Absolwent marketingu i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzania międzynarodowego na CEMS (The Global Alliance in Management Education) w Polsce i Niemczech.
W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania strategicznego i rynków energii na Politechnice Warszawskiej.

W okresie od 2001 do 2006 r. pracował dla firmy Convergence, gdzie realizował liczne programy wzrostu wartości, szczególnie dla firm z branży energetycznej, naftowej i gazowej w regionie EMEA.
W latach 2006-2019 odgrywał kluczową rolę w budowaniu pozycji firmy Kearney w branżach energetycznej i (petro)chemicznej w Polsce. Równocześnie angażował się w projekty strategiczne w regionie EMEA i na Bliskim Wschodzie.
Od 2019 do 2023 r. pracował w IQVIA rozwijając nowe obszary wsparcia doradczego, a później odpowiadając za konsulting w regionie CEE.
Posiada wieloletnie doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, integracji, doskonałości operacyjnej, cyfryzacji i wdrażaniu nowych produktów.