Induction Program

Cykliczne warsztaty adaptacyjno-integracyjne dedykowane nowo przyjętym pracownikom. Spotkania mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z działalnością firmy, poznanie jej specyfiki oraz kluczowych obszarów i osób, które nimi zarządzają. To również doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości wśród koleżanek i kolegów – nie tylko z zespołu, ale również z całej firmy.

Dwudniowe warsztaty składają się z następujących elementów: części zapoznawczo-integracyjnej, prezentacji opisujących poszczególne obszary działalności oraz zwiedzania Zakładu Produkcyjnego i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Akademia Mentora

Program skierowany do mentorów oraz uczniów szkół średnich. Celem Akademii Mentora jest rozwinięcie potencjału ucznia, odkrycie w nim nieuświadomionych wcześniej talentów, jak również pokazanie mu, jak wiele można czerpać z praktycznej nauki zawodu.

Lider Produkcji

Lider Produkcji to projekt dedykowany zaangażowanym pracownikom produkcyjnym, umożliwiający im objęcie stanowiska Mistrza lub Kierownika. Wybrane osoby biorą udział w warsztatach podnoszących ich kwalifikacje, kompetencje oraz umiejętności. Pracownicy do rozwoju wskazywani są przez Kierownika bądź Dyrektora danego obszaru.

Najlepsi z Najlepszych

Co roku najbardziej aktywni i zaangażowani pracownicy produkcyjni zostają wyróżnieni tytułem Najlepszy z Najlepszych. Laureaci wybierani są na podstawie rekomendacji bezpośrednich przełożonych i Menedżerów poszczególnych działów. Nagradzane osoby to nie tylko pracownicy z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem, ale również Ci, którzy – pracując nieco krócej – wyróżniają się swoim zaangażowaniem, chęcią uczenia się, promowaniem dobrych praktyk na stanowisku pracy, przestrzeganiem BHP oraz niesieniem pomocy innym.

Akademia Petrochemiczna

Akademia Petrochemiczna to wewnętrzny program rozwoju dedykowany kadrze menedżerskiej. Posiada formę dwudniowych warsztatów organizowanych raz w roku. Tematyka szkolenia jest różnorodna i każdorazowo dostosowywana do aktualnych, jak i przyszłych trendów w zarządzaniu organizacją.

Pożegnanie Emerytów

Pożegnanie Emerytów to nazwa corocznych spotkań, podczas których żegnamy osoby odchodzące na emeryturę. Organizowane są raz w roku (z reguły w sezonie wiosennym). Stanowią doskonałą okazję do refleksji nad czasem pracy spędzonym w Synthos i podziękowania zaproszonym za ich wkład w rozwój naszej firmy.