Wspieranie pierwiastków wyjątkowości

Głęboko wierzymy w ludzi. Mamy świadomość, że czasami potrzeba zaledwie iskry, by wydobyć z ukrycia to, co najbardziej wartościowe. Dlatego nie wahamy się inwestować w rozwój kompetencji naszych pracowników. Poszukując osób o otwartych głowach i lotnych pomysłach, które promieniują wiedzą – odkrywamy niezwykłe talenty – pierwiastki wyjątkowości.

Odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za to, co robimy – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Dbamy o zapewnienie jak najwyższej jakości oferowanych produktów i usług, a bezpieczeństwo naszych pracowników traktujemy jako bezwzględny priorytet. Od 2004 r. nieprzerwanie otrzymujemy Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, nadawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Realizując swoją misję społeczną, wspieramy finansowo liczne inicjatywy lokalne, kulturę i naukę oraz organizacje niosące pomoc dzieciom.

Równość szans

W pełni respektujemy prawa człowieka. Wszyscy nasi pracownicy traktowani są w sposób równy i z szacunkiem. Wyznacznikiem polityki zatrudniania i awansów w Synthos są indywidualne zdolności i osiągnięcia zawodowe. Ponadto każdemu pracownikowi zapewniamy możliwość stałego rozwoju, poszerzania umiejętności i kompetencji zawodowych.

Innowacyjność

Jesteśmy motorem pozytywnych zmian. Jako polski lider branży chemicznej czujemy się zobowiązani do śledzenia trendów i wyznaczania kierunków. Korzystamy z najnowszych technologii, myślimy niestandardowo, wprowadzamy innowacje. Stale poszukujemy nieszablonowych rozwiązań, które podnoszą jakość codziennego życia.