Kariera - Synthos S.A.

Kariera

  • /A

Rosnąca siła globalnej konkurencji, zmieniające się w świecie standardy jakościowe stawiają przed nami jako pracodawcą coraz to bardziej ambitne wymagania w zakresie pozyskiwania pracowników z najlepszymi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi. Dążenie do posiadania w firmie specjalistycznej i świetnie wykształconej kadry stanowi podstawowe wyzwanie w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim Synthos. Naszym celem jest pozyskanie kompetentnych i zaangażowanych pracowników, przygotowanych i chętnych do realizacji celów strategicznych firmy. Wspieranie rozwoju pracowników poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, kreowanie spójnej z wizją i strategią Synthos polityki szkoleniowej, opracowanie i stosowanie zgodnych z teraźniejszymi i przyszłymi wymaganiami firmy działań rekrutacyjnych - to najistotniejsze funkcje personalne Synthos.

Kamila Kolasa

Młodszy specjalista ds. personalnych

Oferty pracy

Szukasz stabilnego zatrudnienia, dobrego zespołu i pracy nad ciekawymi projektami, których efekty można zobaczyć gołym okiem w postaci tysięcy użytecznych produktów, które codzienne służą ludziom? Sprawdź, czy akurat nie szukamy kogoś o Twoim profilu umiejętności.

Sprawdź

© 2017 Synthos. All rights reserved.