Strefa młodych

 • /A

We Create SYNTHOS TEAM

Z uwagi na fakt, iż chcemy zatrudniać osoby gotowe do pracy, przygotowane teoretycznie i praktycznie, w roku 2012 rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem klasy chemicznej w Powiatowym Zespole Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Celem jest, aby najlepsi absolwenci znaleźli zatrudnienie w Synthos. Współpraca potwierdzona została podpisaniem obustronnej umowy dotyczącej współdziałania na rzecz rozwoju edukacji oraz wzbogacenia możliwości przygotowania zawodowego przyszłych pracowników w klasie „Technik technologii chemicznej”.

Joanna Klęczar
HR Shared Service

Indeks Synthos


Program Indeks Synthos skierowany jest do uczniów klasy o profilu – technik technologii chemicznej. Celem programu jest promowanie w środowisku szkolnym postaw uczniów uzyskujących jak najwyższe wyniki w nauce.

Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystywania swoich zdolności oraz formą wsparcia w działaniach zmierzających do podjęcia studiów w dziedzinie chemii.

Stypendium przyznaje komisja w skład, której wchodzą Mentorzy będący opiekunami podczas praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele szkoły.

Praktyki i Staże


W ramach programu poszukujemy otwartych, kreatywnych osób, posługujących się płynnie językiem angielskim, zainteresowanych praktykami płatnymi bądź stażem między innymi w następujących obszarach: R&D, Sprzedaż, Zakupy, Produkcja, Finanse, IT, Marketing.

Jest to dla nas dobrze sprawdzony sposób do tworzenia bazy sprawdzonych kandydatów, których w przyszłości dołączymy do projektów rekrutacyjnych.

Młody Inżynier

Projekt skierowany do absolwentów uczelni technicznych, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem.

Celem projektu jest wykształcenie odpowiedniej kadry, która w przyszłości obejmie kierownicze stanowiska na poszczególnych wydziałach produkcyjnych.

Generacja Synthos


Program kierowany do doktorantów oraz studentów kierunków chemicznych, na potrzeby Pionu Badań i Rozwoju. Stypendyści realizują wspólnie zdefiniowane z Synthos i uczelnią tematy badawcze, które ściśle związane są z rozwojem naszych produktów.

W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów magisterskich na kierunkach chemicznych, osoby rozpoczynające studia doktoranckie oraz pracownicy Synthos, którzy rozpoczynają studia doktoranckie.

Uważam, że Program Generacja Synthos to przede wszystkim szansa zdobycia bardzo cennego dziś doświadczenia, poszerzenia wiedzy i kształcenia się w kierunkach przyszłościowych. Stwarza możliwość wykazania się pod względem wykorzystania swoich umiejętności i przełożenia wiedzy teoretycznej na jej praktyczne zastosowanie.

Udział w Programie Generacja Synthos powinien spełnić oczekiwania każdego kogo cechuje otwartość, kreatywność, chęć do pracy, podejmowania nowych wyzwań oraz szukania innowacyjnych rozwiązań.

Małgorzata Wiącek
Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Program płatnych praktyk studenckich

Zapraszamy studentów IV i V roku do uczestnictwa w Programie Płatnych Praktyk Studenckich w SYNTHOS S.A.

Organizujemy 1-3 - miesięczne płatne praktyki w następujących obszarach:

 • Badania i Rozwój
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Produkcja

POSZUKUJEMY:
osób otwartych, kreatywnych, chętnych do podejmowania nowych wyzwań, zaangażowanych, zorientowanych biznesowo.

OFERUJEMY:
realizację ciekawych zadań, zdobycie praktycznej wiedzy i nowych doświadczeń, wsparcie opiekuna merytorycznego i atrakcyjne wynagrodzenie, szansę na otrzymanie stałej pracy.

OCZEKUJEMY:
zaangażowania, pasji, chęci pogłębiania wiedzy
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) poprzez wypełnienie arkusza aplikacyjnego w zakładce Oferty Pracy/ Praktykant(ka)/Stażysta(ka) 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne. 

Program stażowy Generacja Synthos

Zapraszamy doktorantów i studentów studiów dziennych o kierunkach chemicznych, chętnych do realizacji wspólnie zdefiniowanych projektów badawczo-rozwojowych i udziału w Programie Stażowym Generacja Synthos.


W ramach programu oferujemy realizację samodzielnych projektów badawczych na rzecz międzynarodowej korporacji.

Szukamy osób z pasją, zmotywowanych, otwartych i kreatywnych, odznaczających się profesjonalizmem i skutecznością działania, chętnych do podejmowania nowych wyzwań i szukania innowacyjnych rozwiązań, które chcą sprawdzić swoją wiedzę i nabyte umiejętności w praktyce.

Oferujemy:

 • możliwość pracy w nowoczesnym laboratorium badawczym;
 • udział w ciekawych projektach badawczych;
 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • szansę na otrzymanie oferty współpracy na dalsze projekty lub stałej pracy;
 • możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku chemicznym.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane współpracą w następujących obszarach:

 • synteza i modyfikacja kauczuków ESBR, SSBR, BR i HIIR;
 • materiały izolacyjne dla budownictwa;
 • synteza nowoczesnych polimerów powłokotwórczych dla budownictwa (np. farby, lakiery).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) poprzez wypełnienie arkusza aplikacyjnego w zakładce Oferty Pracy/ Program Stypendialny Generacja Synthos

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com