Rozwój w Synthos

  • /A

Rosnąca siła globalnej konkurencji, zmieniające się w świecie standardy jakościowe stawiają przed nami jako pracodawcą coraz to bardziej ambitne wymagania w zakresie pozyskiwania pracowników z najlepszymi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi. Dążenie do posiadania w firmie specjalistycznej i świetnie wykształconej kadry stanowi podstawowe wyzwanie w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim Synthos. Naszym celem jest pozyskanie kompetentnych i zaangażowanych pracowników, przygotowanych i chętnych do realizacji celów strategicznych firmy. Wspieranie rozwoju pracowników poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, kreowanie spójnej z wizją i strategią Synthos polityki szkoleniowej, opracowanie i stosowanie zgodnych z teraźniejszymi i przyszłymi wymaganiami firmy działań rekrutacyjnych - to najistotniejsze funkcje personalne Synthos.

Widok na siedzibę firmy Synthos i Zakład Produkcyjny w Oświęcimiu

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com