Programy i projekty

  • /A

Ambasador Synthos


Celem programu jest budowanie dobrej marki pracodawcy przez studentów uczelni wyższych. Studenci, którzy pełnią rolę ambasadora, to przede wszystkim osoby zaradne, przedsiębiorcze i odpowiedzialne z umiejętnościami promocyjnymi i organizacyjnymi.

Zadania ambasadora to promowanie naszych projektów rekrutacyjnych, programu praktyk i staży, rozpowszechnianie Generacji Synthos, oraz informowanie o uczestnictwie firmy w różnych wydarzeniach skierowanych do studentów.

Konkurs Synthos


Celem konkursu jest dotarcie do studentów, którzy przez swoje zaangażowanie i kreatywność w rozwiązanie zadań wykażą dużą wiedzę merytoryczną.

Konkurs Synthos dla chemików to możliwość wygrania miesięcznego płatnego stażu w Pionie Badań i Rozwoju z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

Akademia Mentora


Celem programu jest rozwinięcie potencjału ucznia lub pracownika i przygotowanie go do pełnienia nowej roli.

Program dedykowany mentorom i uczniom szkół średnich, praktykantom, stażystom oraz osobom wybranym do awansu.

Induction Program


To cykliczny program adaptacyjny organizowany przez Pion Personalny dla nowo przyjętych pracowników. W ciągu dwóch dni uczestnicy mają możliwość poznania się nawzajem, pozyskania gruntownej wiedzy o firmie, a także zwiedzenia poszczególnych wydziałów Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Ważnym elementem programu jest możliwość poznania wszystkich obszarów działalności firmy poprzez prezentacje przedstawione przez osoby zarządzające tymi obszarami.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com