S/NL

S/NL

Opis

Biały EPS termoizolacyjny, bez uniepalniacza, obniżona wartość współczynnika λ, standardowa zawartość pentanu

  • InSphere 300S/NL: 0,4 – 0,7
    InSphere 500S/NL: 0,7 – 1,0
    InSphere 800S/NL: 1,0 – 1,6
    InSphere 1600S/NL: 1,6 – 2,2