FR/F1

FR/F1

Opis

Biały EPS termoizolacyjny, z uniepalniaczem, obniżona zawartość pentanu (krótkie cykle formowania), obniżona wodochłonność (perymetryczny)

  • InSphere 300FR/F: 0,4 – 0,7
    InSphere 500FR/F: 0,7 – 1,0
    InSphere 800FR/F: 1,0 – 1,6