Działalność Badawczo-Rozwojowa Grupy Synthos jest skoncentrowana na rozwoju trzech strategicznych obszarów: kauczuków syntetycznych, spienialnych materiałów izolacyjnych oraz dyspersji, klejów i lateksów.

 

W ostatnich
3 latach

najwięcej produktów wdrożono w obszarze dyspersji i klejów dla różnych aplikacji (w tym dyspersje do powłok na drewno, do hydroizolacji i uszczelniaczy oraz klejów do drewna, przemysłu papierniczego i opakowaniowego). Drugi obszar pod względem ilości wdrożeń stanowią tworzywa polistyrenowe. Są to głównie nowoczesne spienialne polistyreny, oferowane pod markami InVento, InSphere, InPacto oraz zaawansowane płyty XPS PRIME.


W przypadku kauczuków syntetycznych trwają intensywne prace badawcze nad nowszymi generacjami kauczuków butadienowo–styrenowych (SSBR). W tym przypadku jesteśmy na etapie skali półtechnicznej.

Spółka nawiązała również współpracę z francuską firmą biotechnologiczną na opracowanie technologii produkcji biobutadienu w procesie bezpośredniej fermentacji z biomasy.