Działalność R&D spółki jest skoncentrowana na rozwoju obszarów biznesowych takich jak: kauczuki syntetyczne, materiały izolacyjne, polimery  powłokotwórcze (dyspersji, lateksy), kleje, agro oraz segment CARE.

 

Od 2010 roku firma Synthos wprowadziła na rynek kilkadziesiąt nowych i innowacyjnych produktów, które bardzo mocno wzmocniło jej pozycję na rynku.  Jesteśmy największym producentem kauczuków syntetycznych oraz materiałów izolacyjnych (na bazie spienionego polistyrenu) w Europie. Dzięki nowym wdrożeniom szybko rośnie także nasza pozycja w obszarze DAL (dyspersje, kleje, lateksy), jesteśmy liderem na polskim rynku i planujemy zwiększenie naszych mocy produkcyjnych.


W przypadku kauczuków syntetycznych trwają intensywne prace badawcze nad nowszymi generacjami kauczuków butadienowo–styrenowych (SSBR). W tym przypadku jesteśmy na etapie skali półtechnicznej.

Spółka nawiązała również współpracę z francuską firmą biotechnologiczną na opracowanie technologii produkcji biobutadienu w procesie bezpośredniej fermentacji z biomasy.