Działalność Badawczo-Rozwojowa Grupy Kapitałowej Synthos S.A. jest skoncentrowana na rozwoju trzech strategicznych obszarów: kauczuków syntetycznych, spienialnych materiałów izolacyjnych oraz dyspersji, klejów i lateksów.

W 2014 roku prowadzono łącznie prace nad kilkunastoma projektami. Pięć z nich zakończyło się wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Pozostałe projekty będą sukcesywnie wdrażane w latach następnych.

W ostatnich
3 latach

najwięcej produktów wdrożono w obszarze dyspersji i klejów, łącznie 12 nowych produktów dla różnych aplikacji (dyspersje do drewna, farb zewnętrznych i wewnętrznych, tynków, uszczelniaczy, klejów do drewna, papieru i PSA). Drugi obszar pod względem ilości wdrożeń stanowią tworzywa polistyrenowe. Są to głównie nowoczesne spienialne polistyreny, oferowane pod markami InVento i InSphere oraz zaawansowane płyty XPS Prime.


W przypadku kauczuków syntetycznych trwają intensywne prace badawcze nad nowszymi generacjami kauczuków polibutadienowych (Nd PBR) i butadienowo–styrenowych (SSBR). W przypadku tych ostatnich jesteśmy na etapie skali półtechnicznej.

Spółka nawiązała również współpracę z francuską firmą biotechnologiczną na opracowanie technologii produkcji biobutadienu w procesie bezpośredniej fermentacji z biomasy.


© 2017 Synthos. All rights reserved.