Innowacje w Synthos - Synthos S.A.

Strategia Grupy Synthos zakłada budowanie wartości firmy poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Działalność R&D spółki jest skoncentrowana na rozwoju trzech strategicznych obszarów: kauczuków syntetycznych, tworzyw polistyrenowych (spienialnych) oraz dyspersji, klejów i lateksów.

Portfolio spółki rozszerzane jest przede wszystkim w oparciu o efekty prac Centrum Badawczo Rozwojowego, powstałego w 2010 roku. Grupa Synthos. współpracuje również z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

W 2014 roku

zakończono prace nad kilkoma projektami, które zaowocowały wprowadzeniem na rynek 5 nowych produktów, a kolejne będą sukcesywnie wdrażane w latach następnych. Obecnie zespół R&D prowadzi prace nad ponad 20 projektami.


Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com