Strategia Synthos S.A. zakłada budowanie wartości firmy poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie produktów w kluczowych dla nas obszarach, tj.: kauczuki syntetyczne, materiały izolacyjne, polimery powłokotwórcze (dyspersje, lateksy), kleje oraz segment agro.

 

Portfolio spółki rozszerzane jest przede wszystkim w oparciu o efekty prac Centrum Badawczo Rozwojowego, powstałego w 2010 i znacznie rozbudowanego w 2014 roku. Obecnie zatrudniamy blisko 120 naukowców, którzy współpracują  z najlepszymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, co znacznie wpływa na przyśpieszenie rozwoju i komercjalizacji nowych produktów.


Od 2010 roku firma Synthos wprowadziła na rynek kilkadziesiąt nowych i innowacyjnych produktów, które bardzo mocno wzmocniło jej pozycję na rynku.  Jesteśmy największym producentem kauczuków syntetycznych oraz materiałów izolacyjnych (na bazie spienionego polistyrenu) w Europie. Dzięki nowym wdrożeniom szybko rośnie także nasza pozycja w obszarze DAL (dyspersje, kleje, lateksy), jesteśmy liderem na polskim rynku i planujemy zwiększenie naszych mocy produkcyjnych.


W przypadku kauczuków syntetycznych trwają intensywne prace badawcze nad nowszymi generacjami kauczuków butadienowo–styrenowych (SSBR).