System Zarządzania Jakością - Synthos S.A.

System Zarządzania Jakością

  • /A

Synthos S.A. kładąc szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów oraz zaspokojenia coraz bardziej wzrastających i ściśle określonych oczekiwań swoich klientów spółka utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN-ISO 9001.

W trosce o środowisko naturalne Spółka podejmuje szereg proekologicznych przedsięwzięć, jednym z nich jest utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania normy EN ISO 14001, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami . 

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych systemów potwierdziły uprawnione jednostki certyfikujące TUV NORD oraz Loyd’s Register Quality a.s.

Od 2003 roku spółki w trosce o bezpieczeństwo oraz podnoszenie poziomu BHP utrzymują i doskonalą system zarządzania zgodny z wymaganiami norm OHSAS 18001:1999 i PN-N 18001. System ten został potwierdzony przez jednostki uprawnione tj. TUV NORD oraz State Latour Inspection Office w Pradze.

Systemowe działania prowadzone według znormalizowanych reguł pozwalają efektywnie wykorzystywać zasoby dla zaspokojenia potrzeb klientów spółek, pracowników oraz ich otoczenia poprzez szczególny nadzór procesów produkcyjnych, przestrzeganie wymogów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz bhp, a także zapobieganie i minimalizacja niekorzystnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.


Ochrona środowiska

SYNTHOS S.A. przestrzega wszystkich reguł i standardów ochrony środowiska określonych normami prawa międzynarodowego. Spółka działa w zgodzie z decyzjami administracyjnymi wyznaczającymi warunki korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy PN-N 18001.

 

 

Dokonując głębokich zmian w sferze produkcji i organizacji pracy firma wypracowała spójny Zintegrowany System Zarządzania, dzięki czemu stała się jednym z najbardziej nowoczesnych i bezpiecznych ekologicznie przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Europie.

W trosce o zachowanie wymogów ekologicznych spółka prowadzi stałą kontrolę wpływu produkcji chemicznej na stan otaczającego ją środowiska.


CERTYFIKATY


© 2017 Synthos. All rights reserved.