Zarząd i rada nadzorcza

  • /A

Zbigniew Warmuz

Prezes Zarządu

Absolwent Technikum Chemicznego w Gliwicach
i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Ma 52 lata.

czytaj więcej

Tomasz Piec

Wiceprezes Zarządu

Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Zarządzanie
i Marketing (1994 rok). Absolwent Uniwersytetu w Kopenhadze na kierunku Zarządzanie relacjami w Biznesie (1992 rok).

czytaj więcej

W latach 1984 – 2006 pracował w POCH S.A. zaczynając od stanowiska aparatowego. W 1999 został kierownikiem odpowiedzialnym za sprzedaż grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu a następnie został Głównym Inżynierem i Dyrektorem Produkcji. Pełnił również funkcję prokurenta w tej Spółce. Od 2007 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos. Zarządzał m.in. Spółkami produkcyjnymi w Polsce i w Czechach oraz bezpośrednio nadzorował największe procesy inwestycyjne.

Zwiń

Akademia Gastronomii i Wina D’Orsay 1990 rok. Od 1993 roku zatrudniony w Elektor Sp. z o.o. w Krakowie. Od 1994 roku Dyrektor Regionalny REMY COINTREAU GROUP Polska. Od 1995 roku rozpoczął prace dla koncernu COLGATE PALMOLIVE Polska, od 2001 roku był Szefem Sprzedaży w COLGATE PALMOLIVE Adria a.s. na Bałkanach. Od 2003 roku zatrudniony w Tchibo Polska na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w CEE. W 2004 roku związał sie z koncernem SIGMA-KALON DECO Polska Sp. z o.o. na stanowisku członka zarządu polskiej spółki. Od 2007 roku został członkiem zarządu SIGMA-KALON Deco Eastern a.s./PPG w Pradze gdzie odpowiedzialny był za pracę zespołów komercyjnych koncernu w Europie centralnej, wschodniej I Afryce (EMEA). Od maja 2008 roku związany z Grupą Kapitałową Synthos S.A. jako Dyrektor Handlowy a następnie członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie procesem sprzedaży produktów firmy na świecie.

Zwiń

Maurice Kramer

Członek Zarządu

Urodzony w 1959 r., ukończył chemię analityczną i organiczną w Hoge School Zuid w Holandii. Ma ponad 25 lat doświadczenia w przemyśle poliolefinowym i petrochemicznym.

czytaj więcej

Laurent Guillermin

Członek Zarządu

W 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości.

czytaj więcej

Swoją karierę rozpoczął jako chemik analityczny w przemyśle związanym z karmą dla zwierząt (1980 – 1986), gdzie dołączył do międzynarodowej grupy „Koninklijke DSM” (1987-2000). W DSM zajmował liczne stanowiska kierownicze odpowiednio w działach Marketingu Technicznego, Rozwoju oraz Sprzedaży. W latach 2001-2014 pracował dla Saudi Basic Industries (SABIC) w europejskiej siedzibie spółki w Holandii. W SABIC zajmował stanowiska związane z zarządzaniem i przez ponad 6 lat prowadził zespół Marketingu i Sprzedaży SABIC ds. produktów pochodzących z krakera. Pan Maurice Kramer dołączył do Synthos w 2015 jako Dyrektor Zakupu Surowców Strategicznych i Materiałów do Produkcji, aby następnie zostać Dyrektorem Działu Kauczuków i Materiałów do Opon, a w ostatnim czasie zajmował stanowisko Dyrektora Zakupów Surowców.

Zwiń

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric, natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek. W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 - 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o. o. oraz w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.

Zwiń

Jarosław Rogoża

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej, na której uzyskał stopień doktora w 2001 roku. Ukończył kierunek Technologii Chemicznej. Jest również absolwentem programu Executive MBA prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Helsinki School of Economics, który ukończył w 2004 r.

czytaj więcej

W latach 2000-2006 pracował w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. zaczynając od stanowiska Technologa na wydziale produkcyjnym, a następnie, od 2002, pracował jako Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych w Pionie Badań i Rozwoju. W latach 2006-2009 pracował na stanowisku Dyrektora R&D i SHEQ w PPG Deco Polska Sp. z o.o., odpowiadając, poza R&D, za zarządzanie jakością, ochronę środowiska i BHP.  Od września 2009 pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju.

Zwiń
Zwiń

Jarosław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa, obecnie m.in.  prezes zarządu spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A. i członek Rad Nadzorczych m.in. Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., od roku 2015 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A

Robert Oskard - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. 

W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. 

W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie m.in.  członek zarządów spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A, również członek rad nadzorczych m.in. spółek: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A.

Rafał Pierzchlewicz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
Doświadczenie menadżerskie zdobywał w korporacjach międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Karierę rozpoczął w 1993 roku w zakładzie Forda w Płońsku. W kolejnych latach odpowiadał za politykę cenową samochodów marki Ford na rynku Polskim, po czym objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2001 do 2003 roku pracował w centrali Forda w Niemczech, gdzie odpowiadał za planowanie i marketing projektu B&R samochodu elektrycznego TH!NKcity produkcji norweskiej. Po zakończeniu projektu rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii w dziale Treasury Ford Motor Co., gdzie odpowiadał za planowanie płynności finansowej grupy Forda w Europie, następnie w latach 2004 - 2008 był członkiem zespołu koordynującego projekty strategiczne w Europie. Od 2009 do 2016 roku pracował w Polsce w instytucjach rynku finansowego ING TUNŻ S.A., później NN TUNŻ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór nad aktywami finansowymi towarzystwa.

Michał Rumiński - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. 
W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Corporate Finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V.W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., Prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners, Wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2010-2015 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w grupie Lotos S.A., od roku 2015 jest Członkiem Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Pełni bądź pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w Grupie Lotos S.A. i KDPW_CCP S.A.
Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures Sp. z o.o. - firmie zajmującej się działalnością doradczą i inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska. Autor publikacji "Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej" (INFOR, 2000) oraz "Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej" (Narodowy Bank Polski, 2004).

Łukasz Dopart – Członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 2007 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w firmie doradczej Deloitte, w dziale doradztwa podatkowego. W latach 2010 – 2017 pracował w firmie doradczej EY, w ostatnich latach jako senior manager w dziale doradztwa podatkowego oraz w zespole instytucji finansowych, kierując projektami doradczymi dla największych polskich banków oraz przedsiębiorstw międzynarodowych. Od 2017 r. związany z grupą spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa.

Jest członkiem rad nadzorczych spółek: North Food Polska SA, Sklepy Komfort SA, Komfort Home Sp. z o.o., Homla Sp. z o.o. oraz Columbus Pro Sp. z o.o.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com