Zarząd i rada nadzorcza - Synthos S.A.

Zarząd i rada nadzorcza

  • /A

Zbigniew Warmuz

Prezes Zarządu

Absolwent Technikum Chemicznego w Gliwicach
i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
 

czytaj więcej

Laurent Guillermin

Członek Zarządu

W 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości.

czytaj więcej

W latach 1984 – 2006 pracował w POCH S.A. zaczynając od stanowiska aparatowego. W 1999 został kierownikiem odpowiedzialnym za sprzedaż grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu a następnie został Głównym Inżynierem i Dyrektorem Produkcji. Pełnił również funkcję prokurenta w tej Spółce. Od 2007 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos. Zarządzał m.in. Spółkami produkcyjnymi w Polsce i w Czechach oraz bezpośrednio nadzorował największe procesy inwestycyjne.

Zwiń

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric, natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek. W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 - 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o. o. oraz w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.

Zwiń

Jarosław Rogoża

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej, na której uzyskał stopień doktora w 2001 roku. Ukończył kierunek Technologii Chemicznej. Jest również absolwentem programu Executive MBA prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Helsinki School of Economics, który ukończył w 2004 r.

czytaj więcej

Jacek Kokosza

Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie studiował na Wydziale Finansowym, na kierunku Zarządzanie. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez ACCA.

czytaj więcej

W latach 2000-2006 pracował w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. zaczynając od stanowiska Technologa na wydziale produkcyjnym, a następnie, od 2002, pracował jako Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych w Pionie Badań i Rozwoju. W latach 2006-2009 pracował na stanowisku Dyrektora R&D i SHEQ w PPG Deco Polska Sp. z o.o., odpowiadając, poza R&D, za zarządzanie jakością, ochronę środowiska i BHP.  Od września 2009 pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju.

Zwiń

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Bekaert, następnie dołączył do spółki Magna International, światowego lidera produkcji komponentów samochodowych, z którą związany był przez ostatnie 19 lat. W swojej drodze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble zarządzania w obszarze finansów, od Kontrolera Kosztów do Globalnego Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu jednej z Grup Biznesowych Magny. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacji i przejęć przedsiębiorstw. W roku 2015 przeprowadzał modernizację jednego z zakładów produkcyjnych jako zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny m.in za obszary Rozwoju Biznesu, Zarządzania Projektami oraz Ciągłego Doskonalenia.

Zwiń
Zwiń
Zwiń

Jarosław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MS Galleon AG oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej m.in. spółek: Cersanit S.A. i Barlinek S.A.

Michał Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem brytyjskich uczelni na których uzyskał stopień licencjata University of Reading oraz dyplom magistra ekonomii na Warwick University. W Wielkiej Brytanii zdobył też kwalifikacje biegłego rewidenta (ACA). Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2004 roku w brytyjskich oddziałach firmy konsultingowej PwC (w obszarach audytu oraz doradztwa strategicznego), W latach 2010 – 2014 pełnił funkcje kierownicze w Orange Polska. W latach 2014-2016 był dyrektorem wykonawczym d.s. strategii w PKP Intercity, a następnie objął rolę w firmie TDJ w zakresie inwestycji i nadzoru właścicielskiego w obszarze Equity. Od stycznia 2020 roku pracuje w FTF Columbus.  

Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. 

W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. 

W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej Barlinek S.A.,  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej North Food Polska S.A., członek rad nadzorczych spółek: Sklepy Komfort S.A., Nexterio Sp. z o.o., Homla Sp. z o.o., sekretarz Rady Nadzorczej Cersanit S.A.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com