Nagrody 2020 - 2014 - Synthos S.A.

Nagrody 2020 - 2014

  • /A

Nagrody2014 - 2020


Apollo Global Partner Awards

Synthos został wyróżniony w prestiżowym programie Apollo Global Partner Awards. Konkurs rozstrzygnięty został w trzech kategoriach - Apollo Emerging Partner, Award, Apollo Gold Partner Awards and Apollo Pillar Award. 
Synthos otrzymał nagrodę oraz certyfikat APOLLO GOLD PARTNER AWARD – Quality Champion w uznaniu za znaczący wkład w partnerstwo gospodarcze. 


Wrzesień 2020Dobra Firma 2020

 

Synthos Dwory 7, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Synthos, została zwycięzcą konkursu Dobra Firma 2020 w kategorii Najlepszy Innowator Województwa Małopolskiego.


Organizatorem konkursu był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który nagrodził najbardziej innowacyjne i najszybciej rosnące firmy Małopolski, przyznając siedem statuetek. Synthos Dwory 7 otrzymał nagrodę w kategorii Firma Duża i Średnia. 


Wrzesień 2020


Lider technologii

Kapituła Konkursu „European Leadership Awards” przyznała firmie Synthos nagrodę „GLOBAL SUCCESS LEADER”. Grupa Synthos S.A. została laureatem nagrody w kategorii Lider technologii. Zdaniem Kapituły: „Nagroda została przyznana spółce, dla której innowacja jest podstawowym instrumentem walki o rynek i pozycję konkurencyjną. Firma ta stawia sobie za cel dostarczanie nowych, innowacyjnych produktów oraz rejestrowanie kolejnych patentów. Swoje nowatorskie podejście zaprezentowała  realizując projekt InVento X, którego celem jest uruchomienie produkcji nowoczesnego polistyrenu do spieniania. Bazując na swoim doświadczeniu systematycznie rozszerza portfolio produktów oraz inwestuje w budowę nowych zakładów produkcyjnych”.

Marzec 2019Inwestycja Roku

Kapituła Biznesu działająca przy Prezydencie Oświęcimia przyznała nagrody i wyróżnienia za zrealizowane w 2018 r. w mieście inwestycje. W gronie firm wyróżnionych tytułem Inwestycja Roku – Oświęcim 2018 znalazły się dwie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Synthos. Spółka Synthos Dwory została nagrodzona za wdrożenie nowatorskiego projektu InVento X, związanego z uruchomieniem produkcji polistyrenu do spieniania (XEPS), z kolei spółka Synthos Agro za budowę kompleksu budynków i instalacji do produkcji środków ochrony roślin.

Marzec 2019


Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

Synthos S.A. otrzymał wyróżnienie w kategorii Eksporter podczas VII edycji konkursu Polska Firma Międzynarodowy Czempion. Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion promuje aktywność polskich firm na światowych rynkach. Kapituła nagradza polskie przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej przekształcają się w globalne podmioty, skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach i budują markę Polski na arenie międzynarodowej. Organizatorami konkursu są PwC oraz Puls Biznesu.

Grudzień 2018Diamenty Top Industry

Grupa Synthos znalazła się w gronie firm uhonorowanych nagrodami Diamenty Top Industry. Nagrody przyznawane były podczas konferencji Top Industry Summit 2018.

Diamentami Top Industry uhonorowane zostały najlepsze inwestycje i najbardziej wyróżniający się przedsiębiorcy, którzy przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Poniżej przytaczamy treść uzasadnienia nagrody przyznanej Synthos S.A.: „Laureatem nagrody w kategorii Lider Technologii zostaje spółka, dla której innowacja jest podstawowym instrumentem walki o rynek i pozycję konkurencyjną. Firma ta stawia sobie za cel dostarczanie nowych, innowacyjnych produktów oraz rejestrowanie kolejnych patentów. Swoje nowatorskie podejście zaprezentowała realizując projekt InVento X, którego celem jest uruchomienie produkcji nowoczesnego polistyrenu do spieniania. Bazując na swoim doświadczeniu systematycznie rozszerza portfolio produktów oraz inwestuje w budowę nowych zakładów produkcyjnych. Nagrodę w tej kategorii otrzymuje spółka Synthos.”

Listopad 2018Synthos laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego

Synthos S.A. został laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego, rankingu organizowanego przez redakcję Rzeczpospolitej i Fundację Patriotyzmu Gospodarczego. Spółka została zwycięzcą w kategorii firmy duże (powyżej 1 mld zł obrotu).

Nagrody przyznawane są firmom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kraju i patriotyzmu gospodarczego, a przy tym nie uchylają się od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa. Synthos został laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego już po raz drugi z rzędu.

czerwiec 2017


Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów

Spółka Synthos S.A. została odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. To wyróżnienie zostało nadane przez Prezesa Rady Ministrów w uznaniu szczególnych zasług firmy w dziedzinie wynalazczości. Wręczenie odznaczenia miało miejsce podczas Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. 

Październik 2018Synthos wśród laureatów wyróżnień „Inwestor bez granic”

Synthos S.A. został jednym z laureatów wyróżnień „Inwestor bez granic”, przyznanych przez organizatorów Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prestiżowe tytuły trafiły do firm, których inwestycje są impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki.

Laureatami wyróżnień „Inwestor bez granic” zostali inwestorzy zagraniczni w Polsce i polskie firmy inwestujące za granicą. Pod uwagę wzięte zostały m.in. skala inwestycji, ich wpływ na potencjał polskiej gospodarki, innowacyjny charakter (transfer technologii i know-how), znaczenie inwestycji dla polskiego rynku pracy i dla budowania marki Polski w świecie.

Synthos został doceniony za ważną i odważną akwizycję w europejskiej chemii, tj. przeprowadzoną w ubiegłym roku akwizycję firmy Ineos Styrenics.

Nagrody wręczono 10 maja br., w trakcie gali wieńczącej pierwszy dzień IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

maj 2017


Synthos nagrodzony w konkursie Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

Synthos S.A. został zwycięzcą konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion 2016, w kategorii Polskie Firmy Prywatne – Inwestor. Nagroda została przyznana za transakcję zakupu jednostki biznesowej Ineos Styrenics, dzięki której Grupa Synthos S.A. stała się europejskim liderem rynku polistyrenu spienialnego (EPS), głównego składnika styropianów.

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion promuje aktywność polskich firm na światowych rynkach. Kapituła nagradza polskie przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej przekształcają się w globalne podmioty, skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach i budują markę Polski na arenie międzynarodowej. 

Organizatorem Konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion jest PwC i „Puls Biznesu” pod patronatem programu Polski Czempion oraz we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji miało miejsce 1 grudnia w Warszawie. Nagrodę w imieniu Synthos S.A. odebrał Michał Sołowow, główny udziałowiec spółki.

grudzień 2016Klucz Sukcesu dla Synthos

Synthos S.A. otrzymał Klucz Sukcesu, nagrodę przyznaną przez redakcję magazynu „Chemia Przemysłowa”, za uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii w Oświęcimiu.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas Gali Chemików w trakcie XXII Sympozjum Naukowo-Technicznego Chemia 2016, które miało miejsce w styczniu w Płocku.

– Firma Synthos od lat wie, że zdobycie i utrzymanie ugruntowanej pozycji na rynku wymaga nie tylko osobistych predyspozycji, ale też wiedzy i doświadczenia. Sukcesy odnoszą Ci, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań i  potrafią wsłuchać się w potrzeby dzisiejszego rynku – mówił Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju wręczając statuetkę Klucza Sukcesu Zbigniewowi Warmuzowi, wiceprezesowi zarządu Synthos SA.

styczeń 2016


Synthos S.A. laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016

Synthos S.A. został laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016 w kategorii Duże Przedsiębiorstwo.

Małopolskie Nagrody Gospodarcze przyznawane są od 2009 r. najprężniej działającym przedsiębiorstwom. Laureatów wybiera Małopolska Rada Gospodarcza, skład której tworzy grono ekspertów skupiające przedstawicieli regionalnych środowisk biznesowych i naukowych.

Celem nagrody jest promocja najaktywniejszych przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego, ich postaw proinwestycyjnych oraz dokonań w zakresie innowacji. Laureaci wybierani są w trzech kategoriach: mały, średni i duży przedsiębiorca.

Wręczenie nagród miało miejsce 17 września 2016 podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Zwycięzcom gratulował Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

wrzesień 2016Odznaka Ministerstwa Gospodarki

Synthos S.A. otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki. Wręczenie odznaki miało miejsce podczas II Konferencji Naukowej „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim.

Odznaczenie, z rąk przedstawicieli Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) – Prezesa Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT Edwarda Thena oraz Wiceprezesa Antoniego Danela odebrał Zbigniew Warmuz, Wiceprezes Zarządy Synthos S.A.

styczeń 2016


Synthos laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego

Dziennik Rzeczpospolita oraz Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego przyznały nagrody w ramach Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego. Synthos jest jednym z ośmiu laureatów konkursu. Spółka otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw.

Stworzony indeks i przyznane nagrody mają na celu uhonorowanie firm przyczyniających się do rozwoju Polski, które jednocześnie sumiennie wywiązują się z powinności względem społeczeństwa oraz państwa.

Laureatów wybrała kapituła według takich kryteriów jak zapłacony podatek, wydatki na badania i rozwój oraz działalność charytatywną.

grudzień 2015Business Innovation Award

Synthos S.A. otrzymał Business Innovation Award. Nagrodę przyznały spółce Rada Programowa Forum Innowacji oraz redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas VI Forum Innowacji w Rzeszowie.

czerwiec 2015


Reakcje – Innowacje 2015

Spółka Synthos S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymały wspólne wyróżnienie „Reakcje – Innowacje 2015”, przyznane przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz protalu wnp.pl. Wyróżnienie przyznane zostało za nowatorski model współpracy, mającej na celu wdrożenie nowej generacji produktów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej chemii.

Dziesięć najciekawszych i najbardziej znaczących innowacji - produktów, wdrożeń i inwestycji - zrealizowanych w ostatnim okresie przez działające w Polsce firmy chemiczne i naftowe, zostało wyróżnionych w trakcie konferencji Nafta/Chemia 2015, która odbyła się w grudniu 2015 w Warszawie.

Synthos S.A. i NCBR zostały wyróżnione za realizację wspólnego przedsięwzięcia dedykowanego branży chemicznej, opartego na formule open innovation. Porozumienie NCBR i Synthos S.A. zakłada wspólne i odpowiedzialne inwestowanie przez partnerów środków prywatnych i publicznych w prace badawczo-rozwojowe.

grudzień 2015Wśród najlepszych spółek WIG20

Synthos zdobył II miejsce w rankingu TSR Złota Akcja Biznes.pl 2014 w kategorii najlepsza spółka WIG20 2011-2013.

Ranking Złota Akcja oparty jest na całkowitej stopie zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return) wypracowanej przez spółkę giełdową i odzwierciedla jej wartość zbudowaną w perspektywie długoterminowej

Ranking przygotował portal ekonomiczny Biznes.pl.

wrzesień 2014


Pirelli Supplier Award 2014

Koncern oponiarski Pirelli wyłonił dziewięciu najlepszych dostawców. W gronie tym po raz kolejny znalazł się Synthos S.A. Spółka otrzymała to prestiżowe wyróżnienie również w roku 2013.


Pirelli wyłoniło zwycięzców za pomocą obiektywnych kryteriów, w tym trwałego rozwoju, jakości, poziomu obsługi oraz innowacyjności, spośród 12 tysięcy dostawców z całego świata.

kwiecień 2014Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com