Nagrody 2013 - 2006 - Synthos S.A.

Nagrody 2013 - 2006

  • /A

Nagrody2006 - 2013Lider innowacji roku

Synthos S.A. zdobył główną nagrodę w Polish Chemical Awards 2013 w kategorii Lider Innowacji Roku. Nagroda przyznana została podczas konferencji Polish Chemical Forum, które odbyło się 26 listopada 2013 w Warszawie. Kapituła, pod przewodnictwem Tomasza Zielińskiego, Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, uhonorowała wyróżniające się firmy branży chemicznej.

Nagrodę w kategorii Lider innowacji roku spółka otrzymała za konsekwentnie realizowaną strategię w zakresie budowania wartości firmy poprzez wzrost innowacyjności i posiadanie własnych, wysoce wyspecjalizowanych struktur R&D.


Dobra Firma

Synthos S.A. został laureatem nagrody Dobra Firma, przyznawanej przez Dziennik Rzeczpospolita. Spółka została uznana za najlepiej rozwijającą się firmę z Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej.W gronie

najdynamiczniejszych spółek giełdowych


Synthos S.A. został laureatem Rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych w kategorii surowce, według miesięcznika Forbes. Autorzy rankingu, opublikowanego w 2013 r. nagradzali najlepsze, najszybciej i najdynamiczniej rozwijające się spółki giełdowe, wybrane na podstawie tempa wzrostu przychodów, aktywów, kapitałów, wskaźników rentowności i osiąganych rezultatów w ostatnich trzech latach.


Lider Bezpiecznej Pracy

Spółka Synthos Dwory otrzymała po raz kolejny prestiżową Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Karta przyznawana jest na okres 2 lat. Po tym czasie, aby przedłużyć certyfikat należy wykazać, jakie działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostały podjęte w przedsiębiorstwie. 

Kandydaci oceniani są w kilku obszarach. Poza wskaźnikiem wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawane były działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bhp i podnoszenia kwalifikacji pracowników w tym zakresie. 

Synthos Dwory posiada Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy nieprzerwanie od 2004 roku.Synthos S.A. Perła Polskiej Gospodarki

Synthos S.A. zdobył II miejsce w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstwa w Polsce.

Organizatorem rankingu jest anglojęzyczny miesięcznik Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

„Wielkie” Perły Polskiej Gospodarki to tytuł przyznawany od 10 lat najlepszym firmom spośród tych, których przychody roczne przekraczają 1 mld zł. Ranking powstaje nie w oparciu o oceny członków kapituły, ale o opracowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN algorytm, uwzględniający różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.


Synthos wśród najlepszych dostawców

Firma Pirelli ogłosiła listę swoich dziewięciu najlepszych dostawców 2012 roku. W gronie tym znalazł się Synthos S.A. Wśród wymienionych spółek pięć pochodzi z rejonu Azji i Pacyfiku. 

Dziewięciu najlepszych dostawców wybranych zostało z grona 12 tysięcy firm z całego świata, z którymi współpracuje Pirelli. Przy tworzeniu listy pod uwagę brane były następujące aspekty: zrównoważony rozwój, jakość, poziom obsługi, szybkość dostaw, innowacyjność, koszty i globalny wizerunek.Synthos wśród Pereł Polskiej Gospodarki

Synthos S.A. został w 2009 r. wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw.

Synthos S.A. został w 2009 r. wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki. Ranking Pereł Polskiej Gospodarki organizują wspólnie anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobny tytuł firma uzyskała również w 2008 roku.


Synthos międzynarodowym czempionem

Synthos S.A. zdobył główną nagrodę w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” w kategorii inwestor zagraniczny. Konkurs zorganizował PricewaterhouseCoopers.

W konkursie nagrodzono firmy za szczególne osiągnięcia w międzynarodowej ekspansji. Mogły w nim wziąć udział wszystkie działające w Polsce przedsiębiorstwa opierające się na rodzimym kapitale, które w ciągu ostatnich pięciu lat dokonały inwestycji zagranicznej, prowadzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach. Nagrody przyznawane były w kategorii: inwestycje zagraniczne lub eksport. 

Celem konkursu jest promocja polskich firm odnoszących znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych jako inwestorzy lub eksporterzy oraz Promocja korzyści, jakie z tytułu takiej działalności odnosić mogą nie tylko same firmy, ale także cała polska gospodarka. 

Konkurs przeprowadzono pod patronatem programu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” i pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.Synthos S.A. zwycięzcą w konkursie Best of European Business

Synthos S.A. został zwycięzcą polskiej edycji konkursu „Best of European Business” w kategorii Fuzje i Przejęcia. Nagrodę przyznano spółce za zakończoną z sukcesem akwizycję czeskiej spółki Kaucuk a.s.

Firmy zakwalifikowane do konkursu „Best of European Business” oceniane były w trzech, kluczowych dla biznesu kategoriach: Wzrost, Fuzje i Przejęcia, Konkurencyjność Międzynarodowa. Wybierając lidera kategorii Fuzje i Przejęcia jury kierowało się kryterium wartości transakcji w 2007 r. oraz takimi kryteriami jakościowymi jak: synergie w zakresie portfela klientów i produktów, ekspansja geograficzna, redukcja konkurencji, wydłużenie łańcucha wartości.

„Nagroda w konkursie Best of European Business to ogromne wyróżnienie dla Synthos S.A. Bardzo cenimy sobie uznanie ze strony ekspertów dla naszych działań związanych z akwizycją spółki Kaucuk. Dzięki tej fuzji i sprawnie przeprowadzonemu procesowi integracji obu firm oraz wykorzystaniu efektów synergii, możemy dziś bez przeszkód stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami obecna sytuacja rynkowa” – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Synthos S.A.

Organizatorem ogólnoeuropejskiego konkursu „Best of European Business”jest firma doradcza Roland Berger Strategy Consultants. Jego celem jest wyłonienie najlepszych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw europejskich. Konkurs został zorganizowany w Polsce po raz czwarty.

Zwycięzcy polskiej edycji staną w szranki z najlepszymi firmami wybranymi w pięciu krajach biorących udział w konkursie „Best of European Business”, tj. Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Niemczech. Europejski finał konkursu odbędzie się w 2009 r. 


Wybitny Eksporter

Synthos S.A. otrzymała tytuł „Wybitny Eksporter Roku 2008” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Przy wyborze laureatów konkursu brane były pod uwagę m.in. dane dotyczące wartości eksportu oraz udziału eksportu w przychodach firmy. Perły Polskiej Gospodarki

Firma Chemiczna Dwory S.A. zajęła wysokie 28 miejsce w rankingu najbardziej wartościowych przedsiębiorstw „Perły Polskiej Giełdy”, opublikowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet. Zestawienie prezentuje firmy, których dynamiczny rozwój znajduje odbicie zarówno w wynikach finansowych jak i w wartości rynkowej. Ranking obejmuje 276 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 


Tytuł Perły Polskiej Gospodarki dla Synthos S.A.

Synthos S.A. został wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie. Wyróżnienie zostało przyznane za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 

Ranking Perły Polskiej Gospodarki organizują wspólnie od sześciu lat anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat Honorowy sprawują Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał KleiberRanking największych dostawców tworzyw

Z kolei w rankingu największych dostawców tworzyw i dodatków do przetwórstwa w Polsce „Big Plastics Suppliers”, stworzonym przez magazyn Plastics Review, Firma Chemiczna Dwory S.A. zajęła 3 miejsce. 


Wyróżnienie Targów Przemysłu Gumowego

Wyróżnienie Targów Przemysłu Gumowego za wyróżniający się sposób prezentacji.Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) w dowód uznania osiągnięć w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy przedłużył na lata 2006-2008 otrzymaną przez Dwory S.A. w 2004 roku Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Uroczyste wręczenie Złotej Karty odbyło się podczas IX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy „Nowe zasady oceny bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach na potrzeby profilaktyki”, która miała miejsce w dniach 23-24 października 2006 roku w Krakowie. 

Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy odebrał w imieniu Dwory S.A. Główny Specjalista ds. BHP inż. Ryszard Bienia.


Lista 2000 polskich przedsiębiorstw

W październiku br. „Rzeczpospolita” opublikowała „Listę 2000 polskich przedsiębiorstw”. Stanowi ona źródło informacji na temat danych finansowych i teleadresowych największych firm w Polsce. Firma Chemiczna Dwory S.A. zajęła w tym rankingu 198. pozycję.

Autorzy listy publikują następujące dane za 2005 r.: przychody ze sprzedaży, dynamika sprzedaży, wynik operacyjny, wynik netto, amortyzacja, aktywa, kapitał własny, inwestycje, ROE, zatrudnienie. Podane są również adresy stron internetowych i numery telefonów do wszystkich firm ujętych w rankingu. Lista 500 Rzeczpospolitej i Polityki

"Rzeczpospolita" opublikował w kwietniu Listę 500 największych Firm 2005 roku. Firma Chemiczna Dwory S.A. zajęła w rankingu 199 pozycję. Zestawieniu towarzyszyła lista 500 najcenniejszych przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych przez „Rzeczpospolitą” szacunków wynika, że wartość firm, które znalazły się na Liście 500, wyniosła około 800 mld zł – to równowartość ponad 80 procent produktu krajowego brutto. Dwory S.A. znalazły się w tym zestawieniu na 288. miejscu.

Po raz dwunasty z rzędu, Listę 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw opublikował także tygodnik „Polityka”. W tym rankingu Firma Chemiczna Dwory S.A. zajęła 175. pozycję. Ranking „Polityki” od „Listy 500” przygotowywanej przez „Rzeczpospolitą” różni się głównie tym, że nie uwzględnia instytucji finansowych, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.


List TOP 250

Gazeta Parkiet opublikowała listę TOP 250, stanowiącą ranking spółek giełdowych pod względem ich wartości rynkowej. Firma Chemiczna Dwory S.A. znalazła się na 67 pozycji. O kolejności decydowała wartość rynkowa notowanych firm.

W towarzyszącym rankingowi zestawieniu "Najwyższa EBITDA", Dwory S.A. zajęły 32 pozycję.Złoty Liść Sukcesu

Firma Chemiczna Dwory S.A. otrzymała nagrodę Złoty Liść Sukcesu 2005 przyznawaną przez Ekologus w kategorii "Największy projekt powierzony firmie Ekologus do realizacji".


Ranking BIG CAPITALS CHEMICALS

Grupa Kapitałowa Dwory S.A. zajęła 14 miejsce w rankingu BIG CAPITALS CHEMICALS Największych Grup Kapitałowych Polskiej Chemii w kategorii: najwyższa dynamika przychodów.

Główną kategorią szeregującą kolejność w rankingu przygotowanym przez Centrum Analiz Rynkowych, jest wartość przychodów netto ze sprzedaży za rok 2004. Ranking ukazał się na łamach czerwcowego wydania Chemical Review.Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com