Nagrody 2005 - 1998 - Synthos S.A.

Nagrody 2005 - 1998

  • /A

Nagrody1998 - 2005


Podziękowania SPS dla Dworów S.A.

Dyplom wraz z podziękowaniami za wkład w rozwój branży materiałów termoizolacyjnych na Ukrainie od ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.Honorowa Odznaka SITPChem


Odznaka Województwa Małopolskiego


Dzień Przedsię- biorczości 2005

 

Dzień Przedsiębiorczości to wspólna inicjatywa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Kancelarii Prezydenta RP, Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz Business Centre Club.


Menedżer Roku 2004

Zdzisław Ingielewicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Firmy Chemicznej Dwory S.A., został finalistą konkursu o tytuł „Menedżera Roku 2004” organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.

Konkurs organizowany był już po raz dziewiąty. Jego celem było wyłonienie najlepszego menedżera w Polsce, zaś ideą – promowanie polskiej kadry zarządzającej i prezentacja jej osiągnięć. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad sto osób. 
Prezes Dworów S.A. znalazł się w gronie siedmiu finalistów. W ten sposób został wyróżniony przez jury konkursu za „długotrwałe, ale bardzo skuteczne wspinanie się po wysokich schodach – od przeprowadzenia wzorcowej restrukturyzacji firmy, uruchomienie nowych linii produkcyjnych, doprowadzenie do jej silnej pozycji na rynkach europejskich i sukces we wprowadzeniu na giełdę, a także za marzenia o połykaniu europejskich konkurentów”.Wyróżnienie w konkursie na najlepszą internetową stronę branży tworzyw

Witryna www Firmy Chemicznej Dwory S.A. została wyróżniona w I edycji konkursu na najlepszą stronę internetową branży tworzyw. 

Do konkursu, zorganizowanego przez branżowy serwis tworzyw sztucznych tworzywa.com.pl, zgłosiło się 70 firm, w tym Dwory S.A. Za najlepszą stronę uznano witrynę firmy Polimarky, Dwory S.A. znalazły się w gronie dziewięciu wyróżnionych, otrzymując tym samym roczną prezentację w Katalogu Firm Serwisu www.tworzywa.com.pl oraz możliwość prezentacji na swoich stronach www certyfikatu najlepszej strony internetowej branży tworzyw sztucznych.


Certyfikat nadania godłaDzień Przedsiębiorczości

Polska Nagroda Jakości

Firma Chemiczna Dwory S.A. otrzymała Wyróżnienie w X Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii wielkie organizacje produkcyjne. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 11 listopada 2004r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Model PNJ został stworzony w oparciu o koncepcję „Modelu Znakomitości” Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – EFQM. Firma biorąca udział w konkursie jest oceniana w zakresie stopiona wdrożenia filozofii TQM.

Wg organizatorów PNJ przedsiębiorstwo, które otrzymuje Wyróżnienie w PNJ staje się przykładem do naśladowania dla innych działających w Polsce organizacji w dziedzinie jakości. Nagroda ta jest przyznawana za widoczne, pozytywne efekty dobrego zarządzania we wszystkich aspektach i sferach działalności przedsiębiorstwa.Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy nagrodził Firmę Chemiczną Dwory S.A. Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie na polskim rynku. Uroczystość wręczenia złotej karty odbędzie się we wtorek. Główny Specjalista ds. BHP Ryszard Bienia podkreśla, że sukces ten to efekt długich i żmudnych starań o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. 


Odznaka Województwa Małopolskiego


Małopolska Nagroda Jakości

Laureat VI edycji Małopolskiej Nagrody Jakości 2003

W 2003 Dwory S.A. zostały laureatem szóstej edycji konkursu Małopolska Nagroda Jakości w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda ta stanowi potwierdzenie efektywności stosowania w Dworach S.A. filozofii TQM.


Wyróżnienie w Konkursie o Złoty Orbital

Jury Konkursu o Złoty Orbital w składzie:

przewodniczący:

  • prof. dr hab. inż. Antoni Ryszard Kunicki

członkowie:

  • prof. dr inż Edward Grzywa
  • prof. dr hab. inż Antoni Kijeński
  • mgr Sylwia Batorska


na posiedzeniu w dniu 6 maja 2004 r., spośród 17 firm nominowanych do Nagrody Złotego Orbitalu w trzech kategoriach postanowiło wyróżnić dyplomem Firmę Chemiczną Dwory SA za wdrożenie niskolepkiej dyspersji kopo­limeru akrylowego Osakryl® ADG o bar­dzo małych rozmiarach cząsteczek, stoso­wanego do produkcji preparatów gruntu­jących do podłoży mineralnych, drewnia­nych itp.

Dyspersja Osakryl® ADG jest szcze­gólnie przydatna przy pracach renowa­cyjnych starych, uszkodzonych podłoży, ponieważ wnikając głęboko w podłoże wzmacnia jego strukturę. Odpowiednio dobrany skład polimeru i rozkład wielko­ści jego cząstek pozwala na głęboką pene­trację podłoża, a kompozycja produktu zapewnia bardzo dobrą odporność che­miczną utworzonej powłoki, szczególnie w warunkach alkalicznych, która umoż­liwia nakładanie powłoki gruntującej na świeże tynki i powłoki mineralne. Utworzona powłoką charakteryzuje się także dobrą przyczepnością do powłok dekora­cyjno - ochronnych.

Firma Chemiczna Dwory SA jest jed­nym z największych polskich przedsię­biorstw branży chemicznej. Jej działal­ność koncentruje się na trzech biznesach strategicznych: kauczukach syntetycznych (m.in. KER®), tworzywach styrenowych (m.in Owispol®) i dyspersjach winylo­wych i kopolimerowych. Poza tym w fir­mie wytwarzane są również chlor, ług sodowy, rozpuszczalniki, polichlorek winylu i wiele innych produktów chemicz­nych.Przewodnictwo IISRP

Członek Honorowego Zarządu Przemysłu Tworzyw Sztucznych


Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem

Członek Akademii Marek

Firma Chemiczna Dwory S.A. została członkiem elitarnej Akademii Marek

Akademia Marek jest dobrowolną korporacją przedsiębiorstw, instytucji i osób, o potwierdzonej i uznanej marce, które chcą ciągle rozwijać własne marki, a działalność gospodarczą rozumieją również jako służbę publiczną i rodzaj twórczości.

Dokładnie rok temu Firma Chemiczna Dwory S.A. uzyskała status założyciela Akademii Marek, a przed trzema tygodniami znalazła się w gronie jej członków - 70 firm należących do elity polskiego biznesu.Panteon Polskiej Ekologii

Dwory S.A. zostały uhonorowane nagrodą "Panteon Polskiej Ekologii", przyznawaną przez PPH Geo-Land Consulting International Sp. z o.o. - partnera Presspubliki, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita". Nagroda "Panteon Polskiej Ekologii" została ustanowiona przez biuro konsultingowe Geo-Land. Patronat nad jej przyznaniem objęli minister środowiska oraz dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Nagroda przyznawana jest od trzech lat i stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001. Potwierdza on, że firma przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jej działania związane ze środowiskiem są pod stałą kontrolą.


Najlepsze Przedsięwzięcie

w Małopolsce


W połowie grudnia ubr. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało w Krakowie pierwszą konferencję pod nazwą "Najlepsze przedsięwzięcia roku 2001 w Małopolsce - Nowe inwestycje dla nowej gospodarki". Do udziału w konferencji zaproszone zostało liczne grono samorządowców oraz wybrane przez organizatorów firmy, które swymi dokonaniami aspirują do miana wiodących w regionie. Wśród nich znalazły się także Dwory S.A.Mister Eksportu

Dwory S.A. zostały wyróżnione w konkursie "Mister i Junior Eksportu". W czerwcu br. rozstrzygnięty został, zorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą i Międzynarodowe Targi Poznańskie konkurs odbywający się pod hasłem "Mister i Junior Eksportu". Wzięły w nim udział z powodzeniem Dwory S.A., które zgłosiły do konkursu eksportowane od lat kauczuki KER®.


Członek - Założyciel Akademii Marek

Dwory S.A. zostając założycielem Akademii Marek znalazły się gronie, 81 najlepszych, znalazły się Dwory S.A., uzyskując status Założyciela Akademii Marek. Po przedłożeniu stosownych materiałów charakteryzujących Spółkę, komisja kwalifikacyjna nominowała Firmę. Akt nominacji odebrał w sobotę, 9 czerwca br. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zdzisław Ingielewicz.Nominacja w konkursie Teraz Polska - Owipian®

Firma Chemiczna Dwory S.A wzięła udział w targach "Teraz Polska - bez granic" odbywających się w dniach 26-28 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W opinii komisji ekspertów, oceniających szeroko rozumianą jakość Owipianu®, zdobył on 1000 punktów na 1000 możliwych do zdobycia. Natomiast eksperci oceniający walory handlowe przyznali Spółce 91,3% możliwych do zdobycia punktów (max 100%).


Wybitny Polski Eksporter

28 maja br. zakończyła się IV edycja konkursu "Rynków Zagranicznych", którego finałem było przyznanie wybranym firmom nagrody "Wybitny Polski Eksporter" roku 2000. Firma Chemiczna Dwory S.A. została uhonorowana tytułem „Wybitny Polski Eksporter 2000”.Tytuł honorowy Tego, który zmienia polski przemysł

Miesięcznik Gospodarczy "Nowy Przemysł" przyznał Firmie Chemicznej Dwory S.A. honorowy tytuł "Tego, który zmienia polski przemysł". Wyróżnieni to, zdaniem redakcji pisma, osoby oraz firmy, które miały największy wpływ na zmiany zachodzące w polskim przemyśle w roku 2000 oraz w szczególny sposób wpłynęły na rozwój polskiej gospodarki.

Przyznanie tytułów "Tego, który zmienia polski przemysł" to efekt przedsięwzięcia pod nazwą "Zmieniamy polski przemysł", zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę "Nowego Przemysłu".


Certyfikat ISO 14001

Posiadaniem certyfikatu dla Systemu Zarządzania Środowiskowego, potwierdzającego zgodność z normą ISO 14001, może się poszczycić na razie tylko wąska grupa polskich firm. Do tego elitarnego grona dołączyła w pierwszych dniach czerwca br. Firma Chemiczna Dwory, potwierdzając w ten sposób, że zagadnienia związane z ochroną środowiska traktuje na równi z modernizacją i rozwojem produkcji. Dzięki wieloletnim wysiłkom, tak organizacyjnym jak i finansowym, wyeliminowane zostały z działalności Spółki wszelkie zagrożenia ekologiczne i tym samym można powiedzieć, że Dwory S.A. stały się zakładem ekologicznie czystym.Medal Miasta Oświęcimia

Załoga Firmy Chemicznej Dwory S.A. została uhonorowana przez władze Oświęcimia Medalem Miasta. Odznaczenie to Zarząd Miasta przyznał dawnym i obecnym pracownikom Firmy i jej spółek, którzy swoją pracą przyczyniali się do rozwoju miasta. 

Medal Miasta Oświęcimia to honorowe wyróżnienie, przyznawane przez Zarząd Miasta osobom lub instytucjom za szczególny wkład w rozwój lub promocję miasta w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej, a także za czyny budzące powszechne uznanie i podnoszące prestiż Oświęcimia w kraju i poza jego granicami. Do tej pory uhonorowano nim 27 osób i instytucji.


Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Nagroda przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w 1998 r.Beskidzka Nagroda Jakości

Nagroda przyznana przez Beskidzką Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w 1998 r.


Certyfikaty ISO dla całej gamy produktów

Od 25 do 27 września br., na terenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. prowadzony był audit niemieckiej jednostki certyfikującej RW TÜV. Celem auditu było sprawdzenie, czy funkcjonujący w Firmie system zarządzania jakością realizowany jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 9002, a także, jak Spółka realizuje zaplanowane działania na rzecz doskonalenia tego systemu. Przeprowadzony audit miał ponadto na celu sprawdzenie zgodności procedur według normy ISO 9001, która rozszerza zakres stosowania norm jakościowych wobec ISO 9002 o fazę projektowania produktów.

Uzyskanie certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001 świadczy o objęciu stosownymi procedurami jakościowymi zarówno projektowania, produkcji jak i sprzedaży produktów oraz serwis dla klienta.Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com