Japońska filozofia KAIZEN i oparty na jej bazie system zarządzania stają się coraz bardziej powszechne w zachodnich systemach zarządzania. System, od wielu lat stosowany w takich firmach jak Toyota, Honda, Sony, znalazł wielu naśladowców w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Coraz bardziej popularny staje się również w Polsce. W październiku 2007 roku system zarządzania Kaizen został wdrożony w Grupie Synthos.

Nazwa KAIZEN pochodzi od japońskich słów KAI – co oznacza zmiana oraz ZEN – tj. dobry. KAIZEN to ciągłe doskonalenie, ulepszanie.


Wdrożenie systemu w spółce Synthos okazało się trafnym pomysłem. Świadczy o tym nie tylko ilość zgłaszanych wniosków usprawniających pracę, ale również zaangażowanie ze strony pracowników w realizację zaproponowanych rozwiązań.

Zastosowanie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów na udoskonalanie własnego środowiska pracy. Założeniem Kaizen jest wdrażanie nawet drobnych usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności i na każdym stanowisku pracy. W praktyce wygląda to najczęściej tak, że pracownicy każdego szczebla mają możliwość zgłaszania propozycji usprawnień własnych stanowisk pracy, które właśnie oni znają najlepiej. Kaizen przełamuje więc bariery organizacyjne, umożliwiając pracownikom liniowym wpływ na sposób, w jaki ich praca jest wykonywana. Dodatkową motywacją jest nagradzanie pracowników za ich pomysły. Za każdy wniosek przyjęty do realizacji przyznawana jest określona w regulaminie liczba punktów. Zebrane punkty można później wymieniać na nagrody.