2011


W III kwartale 2011

w Kralupach rozpoczęto produkcję kauczuków polibutadienowych NdBR. Produkcja prowadzona jest na katalizatorze neodymowym. Zdolności produkcyjne wynoszą 80 tys. ton rocznie.

Synthos podpisał umowę z francuską firmą Global Bioenergies w zakresie opracowania technologii produkcji butadienu z surowców odnawialnych. Obie spółki rozpoczęły współpracę nad rozwojem procesu bezpośredniej syntezy bio-butadienu z biomasy. W ramach przewidzianej na 5 lat współpracy Synthos będzie współfinansować badania nad opracowaniem tej technologii oraz budowę instalacji pilotażowej.