Historia firmy 2011 - Synthos S.A.

Historia firmy 2011

  • /A

2011


W III kwartale 2011

w Kralupach rozpoczęto produkcję kauczuków polibutadienowych NdBR. Produkcja prowadzona jest na katalizatorze neodymowym. Zdolności produkcyjne wynoszą 80 tys. ton rocznie.

Synthos podpisał umowę z francuską firmą Global Bioenergies w zakresie opracowania technologii produkcji butadienu z surowców odnawialnych. Obie spółki rozpoczęły współpracę nad rozwojem procesu bezpośredniej syntezy bio-butadienu z biomasy. W ramach przewidzianej na 5 lat współpracy Synthos będzie współfinansować badania nad opracowaniem tej technologii oraz budowę instalacji pilotażowej. Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com