Historia firmy 2007 - Synthos S.A.

Historia firmy 2007

  • /A

2007


18 stycznia 2007 r. Dwory S.A. zawarły Porozumienie o Współpracy Strategicznej z PKN Orlen S.A. Ta forma kooperacji gwarantuje spółce stabilne dostawy kluczowych surowców na korzystnych warunkach handlowych. W ramach porozumienia podpisano trzy umowy na dostawę i odbiór strategicznych surowców: etylobenzenu, butadienu i frakcji C4. Umowy zawarte zostały na okres 15 lat. Porozumienie zapewnia firmie stabilizację i bezpieczeństwo surowcowe. 

30 stycznia 2007 r. Firma Chemiczna Dwory S.A. podpisała z Unipetrol a.s. umowę zakupu akcji spółki Kaucuk a.s. Przedmiotem zakupu są wszystkie akcje spółki kauczuk należące do Unipetrol, tj. 6.236.000 akcji o wartości nominalnej 1000 CZK każda akcja, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Kaucuk a.s. Cena nabycia akcji wynosi 195 mln euro. Równolegle z umową sprzedaży akcji Kaucuk, została zawarta przez Dwory S.A., Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s. i Kaucuk a.s. umowa o współpracy w związku z budową i eksploatacją nowej instalacji butadienu. 

19 lipca 2007 r. dopełnione zostały ostatnie formalności, dzięki którym Dwory S.A. stały się właścicielem 100% akcji firmy Kaucuk a.s. Transakcja stanowi ważny element realizacji długoterminowej strategii Dworów S.A. zakładającej umocnienie pozycji spółki jako jednego z czołowych dostawców kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych na rynku europejskim. 

5 października 2007. Dwory S.A. podpisały z firmą Michelin umowę licencyjną na zakup technologii produkcji kauczuku polibutadienowego. Równocześnie podpisano kontrakt handlowy na dostawy tego rodzaju kauczuku do Michelin przez okres minimum siedmiu lat od rozpoczęcia produkcji. Kauczuki polibutadienowe produkowane według zakupionej od Michelin technologii neodymowej należą do najnowszej generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon o podwyższonych standardach bezpieczeństwa, w tym także przeznaczonych dla wyższych prędkości.


23

października

Firma Chemiczna zmieniła nazwę na Synthos S.A. Przyjęcie nowej nazwy było efektem zmian organizacyjnych związanych z finalizacją procesu akwizycji czeskiej spółki Kaucuk a.s.Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com